Tips og verktøy for å lage en egen forretningsidentitet

Før vi går videre, må vi definere hva en forretningsidentitet er. En forretningsidentitet er en oversikt over hvordan de ulike delene av bedriften din skal fungere sammen. I motsetning til en forretningsplan, som fokuserer mer på detaljer, er en forretningsidentitet et overordnet perspektiv på forretningslogikken din.

Det finnes mange måter du kan designe en forretningsmodell på. Vi har mange maler du kan bruke til inspirasjon (noen er mer kjente enn andre).

Bærekraft og forretningsidentiteten din

Det er viktig å ta hensyn til bærekraft når du utvikler forretningsidentiteten din. En bærekraftig forretningsidentitet er avgjørende fordi det er viktig å ta vare på ressursene, men også fordi etterspørselen etter en bærekraftig, opplevde kundeverdi stadig øker. Dette gjelder uansett hvilket marked du opererer i.

Ha følgende i tankene når du utvikler den forretningsidentiteten og den opplevde kundeverdien din:

  1. Kan du skape mer enn bare økonomisk verdi med forretningsidentiteten din? Kan du bidra til å redusere innvirkningen på klimaet eller skape fordeler for samfunnet?
  2. Har forretningsidentiteten din negativ innvirkning på bærekraften? Hvis svaret er ja, hvordan kan du redusere denne negative påvirkningen?

Verktøyet Business Model Canvas

Verktøyet Business Model Canvas (BMC) er en nyttig ressurs når du skal utarbeide forretningsidentiteten din. BMC består av elleve moduler som kontrollerer at forretningsidentiteten din er logisk oppbygd. Hvis du endrer på noen av modulene, får det innvirkning på de andre.

Verktøyet lar deg teste ulike strategiske alternativer og vurdere konsekvensene av hvert valg. Modulene består av kundesegmenter, opplevd kundeverdi, kanaler, kundeforhold, inntektsstrømmer, hovedressurser, hovedaktiviteter, viktige partnere, kostnadsstruktur, bærekraftige fordeler og bærekraftige kostnader.

Flere verktøy for å teste den opplevde kundeverdien din

Business Model Canvas er effektiv når du vil teste ulike strategiske valg og se effektene av disse. Likevel kan ikke BMC garantere at den opplevde kundeverdien din er i tråd med det som kundene dine mener er viktig. Derfor anbefaler vi at du også bruker verktøyet Value Creator for å sette fokus på kundesegmentene og modulene for opplevd kundeverdi.

Avslutningsvis kan vi si at BMC-verktøyet ikke tar høyde for omgivelsene rundt forretningsmodellen din. Det behandler ikke trender, konkurrenter, globale endringer eller andre viktige perspektiver som ligger utenfor din kontroll.

Det er viktig å legge vekt på hvordan alle disse eksterne faktorene kan påvirke bedriften din når du oppretter forretningsmodellen din. Denne øvelsen bidrar til å identifisere mulighetene og risikoen knyttet til aktiviteten din samtidig som du kartlegger hva som er viktig for kundene dine når det gjelder opplevd kundeverdi.

Start shoppingen