Finn ut hvem kundene dine egentlig er.

Det er avgjørende å ha god kunnskap om kundene sine for å kunne gjøre ideer om til vellykkede tilbud. Det er likevel ikke mange bedrifter som har en klar oppfatning av hvem kundene er. Mange bedriftseiere beskriver målgruppen som «alle som er interessert i tilbudet mitt» eller «små, mellomstore og store bedrifter». Med andre ord: «Alle».

Ved å selge til alle, tilfredsstiller du ingen.

Hvis du retter produktene og tjenestene dine mot alle målgruppene på markedet, blir det vanskelig å finne en tydelig posisjonering for produktene og tjenestene dine. Men hvis du derimot definerer en målgruppe, kommer det tydelig frem hvem de er og hvorfor de bør være interesserte i bedriften din. Å dele kundene inn i ulike grupper, kalles segmentering. Tydelige kundesegmenter sparer deg for tid og penger, samtidig som du kan utvikle en opplevd kundeverdi som virkelig betyr noe for kundene dine.

Slik segmenterer du kundene dine

Du kan segmentere kundegruppene dine på ulike måter. Den mest vanlige metoden er å bruke demografisk og geografisk informasjon, som for eksempel «kvinner mellom 20 og 45 år i et visst område». Dessverre er et slikt segment altfor omfattende og gjør det vanskelig å identifisere hvilke krav som er viktigst i denne gruppen.

En annen segmenteringsmetode er å henvende seg til ulike kundegrupper (segmenter) via ulike kanaler (som e-post, annonser, butikkreklame eller via sosiale medier). Det kan også være at ulike kundesegmenter vil ha ulike produkter fra produkttilbudet ditt.

Det viktigste spørsmålet du må stille deg når du segmenterer

Det viktigste spørsmålet du kan stille deg for hvert kundesegment er:

«Hva er hovedproblemet eller det viktigste problemet deres?»

Den eneste måten du kan finne ut dette på, er å henvende deg direkte til kundene i målgruppen din og stille dem spørsmål. Du må finne ut hva de høyeste ønskene deres er, hvilke problemer de støter på og hva de setter mest pris på. Deretter kan du utforske hvordan du kan imøtekomme de viktigste ønskene deres og løse utfordringene på vegne av dem.

Verktøyet Value Creator

Vi anbefaler at du bruker verktøyet Value Creator hvis du vil identifisere behovene til kundene dine. Når du identifiserer målgruppen til høyre i verktøyet, får du viktige ideer til hvordan du kan tilpasse produktene og tjenestene dine til venstre. Du må forklare tydelig ovenfor kundene hvordan tilbudet ditt bidrar til å oppfylle ønskene deres eller løse de største problemene deres. På denne måten finner du koblingen mellom de største behovene til kundene dine og den opplevde kundeverdien. Det er først når koblingen blir tydelig for kundene dine at du skaper verdi for dem.

Start shoppingen