Slik skaper du verdi for kundene dine ved hjelp av loop-metoden

Ustabile tider fremmer nye ideer. Var det ikke noe som het «nødvendighet skaper innovasjon»? Men dersom det som du finner opp ikke eksisterer enda, sitter du sikkert igjen med flere spørsmål enn svar i starten.

Det eneste som er sikkert, er at å gjette ikke alltid fører til at du lykkes. Risikoen er at du utvikler noe som folk ikke vil ha. Derfor må du gjøre antakelsene dine om til fakta og teste dem for å se om de holder.

Definer målgruppen din først

Tenk over hvem du utvikler verdi for. En klart definert målgruppe gjør det lettere å ta avgjørelser senere. Hvis du ikke vet hvem du skal selge konseptet ditt til, vet du ikke hvem du skal ta kontakt med for å få svar på spørsmålene dine. Å samhandle med målgruppen og kundene dine kalles looping.

Vær åpen for innspill og foreta endringer

Hvis du endrer retning på et tidlig stadium – før du har lagt ned for mye energi i prosjektet – blir det lettere å akseptere. Jo flere endringer du gjør, jo mer vil ideen utvikle seg. Det er endringene som utgjør forskjellene i utkast 1, 2 og 3 til ideen din.

Det er viktig å være åpen for nye retninger i starten, særlig når du har fått tilbakemeldinger fra målgruppen din. Hvis du allerede har tatt inn over deg at ideen din blir endret – ofte radikalt – blir prosessen enklere og utviklingstakten raskere.

Bruk loop-metoden

Looping innebærer å samarbeide med målgruppen din og la dem definere hvordan du skal utvikle ideen din videre. Det er svært viktig at du utvikler ideer som lever opp til de viktigste kravene deres, og det er derfor det er så viktig å identifisere disse kravene. Du lykkes når løsningen din matcher med behovene deres. Drivhuset har utviklet verktøyet Value Creator for å hjelpe deg med å finne match mellom kravene til målgruppen og løsningen din.

Når du involverer målgruppen din, kommer du til å se at ikke alt er som du hadde forestilt deg. Hele poenget med loopingen er å gå fram og tilbake. Kommunikasjonen med målgruppen fører til endringer basert på tilbakemeldinger og informasjon fra målgruppen din. Det kan være frustrerende og følelsesmessig tungt å endre retning når du har brukt mye tid på en ide som du til sist må endre på. Jo mer tid, penger og krefter du har invester, jo hardere er det å gjøre endringer.

Start shoppingen