Slik skaper du en attraktiv, opplevd kundeverdi

Den opplevde kundeverdien din er mye mer enn bare tjenesten eller produktet ditt. Kundene dine får verdi når du kombinerer flere faktorer. I tillegg til produktet ditt, kan du også fremheve hvordan du leverer tilbudet ditt, eller hvordan du kommuniserer med kundene. Det er avgjørende at du presenterer tilbudet ditt på en måte som virkelig appellerer til kundene dine.

Forholdet mellom kostnad og fordeler

Det er normalt å ville fokusere på å utvikle et produkt eller en tjeneste. Men kundene kjøper ikke et produkt eller en tjeneste. De kjøper verdien av noe, og det er akkurat denne verdien som må være viktig for dem. Det holder ikke å gi fordeler til kundene gjennom et produkt eller en tjeneste. Kostnad er også en faktor. Hvis fordelen har for høy pris, blir kundeverdien lav.

Kundeverdien defineres av forholdet mellom kostnaden og fordelen. Det som gir høyest verdi, er samspillet mellom alle påvirkningsfaktorene. Disse faktorene kan omfatte assosiasjoner til merkevaren, tidlige erfaringer med produktet eller tjenesten, prisen, kostnaden over tid, hva andre mener og så videre.

Hva som er den høyest opplevde kundeverdien varierer fra ett kundesegment til et annet, og derfor er det viktig at du formulerer den opplevde kundeverdien på en måte som svarer på de viktigste behovene til hver målgruppe. Alle vil ikke ha det samme, gjør vi vel?

Eksempler på kundeverdi

Kundeverdi kan være kvalitativ eller kvantitativ. Eksempler på kvantitativ kundeverdi er pris, kostnadsreduksjoner, hastighet, funksjoner, risikoreduksjon eller tilgjengelighet. Kvantitativ verdi blir ofte mer håndfast når vi måler det i tall. Dette kalles også å kvantifisere kundeverdien.

I stedet for å si at «du sparer tid», kan du fremheve verdien og i stedet si at «når du bruker tjenesten vår, kan du redusere ventetiden med 20 % eller med to timer på én uke».

Kvalitativ kundeverdi handler mer om oppfatninger og følelser. Eksempler på kvalitativ kundeverdi er design, status, tilpasning, identitet og kundeservice. Du må forbedre kundeopplevelsen for å øke den kvalitative kundeverdien.

Start shoppingen