Her får du hjelp.

Hvordan tilpasser jeg størrelsen på bildene i kalenderen?

Når du har lagt til et bilde på kalendersiden, klikker du på bildet for å vise bildealternativene.

Tilpasse bildestørrelsen

Størrelsesbryteren lar deg tilpasse bildet ved å zoome inn eller ut i bilderammen.

Denne funksjonen endrer ikke plasseringen på bildet.

Size_Slider.jpg

Hvis du drar én av markørene rundt bildet, kan du endre størrelsen på plassholderen til bildet. 

Du kan også justere oppsettet for denne plassholderen for å endre vinkling på bildet.

Placeholder_Size.jpg

Endre bildeplasseringen

Placement.jpg

Hvis et bilde er større enn plassholderen, kan du bruke markørikonet i midten for å endre bildeplasseringen. Denne funksjonen lar deg sette ulike deler av bildet i fokus.

Merk: Dersom malen inneholder en plassholder, blir størrelsen definert automatisk, noe som kan føre til at bildene ser beskåret ut. Du må slette denne plassholderen før du legger til bildet hvis du vil endre på størrelsen.

Ved å bruke Smart Layout-funksjonen opprettholder du størrelsen på bildet. Bildet blir automatisk justert til plassholderen uten å påvirke størrelsesforholdet. 
placeholder_delete.jpg