Her får du hjelp.

Bakgrunner

Du kan endre brakgrunnen på en enkelt blokk eller på hele hjemmesiden. 

Blokkbakgrunner

Sveip over blokken og klikk på Redigere blokk-bakgrunn fra verktøylinjen. Dette gir deg muligheten til å bruke farge, et bilde eller standardfargen til siden som bakgrunn i den valgte blokken.

Farge

Klikk på Farge for å stille inn blokkfargen. Tilgjengelige farger er basert på temastandarden din i tillegg til en ekstra brukerdefinert farge.

bakgrunn_blokkfarge.jpg

Klikk her for mer informasjon om fargeinnstillinger og brukerdefinerte farger.

Hvis du vil at blokkbakgrunnen skal ha en heldekkende farge, stiller du skyveknappen for gjennomsiktighet på 0 % (helt til venstre). For å gjøre blokken helt gjennomsiktig, stiller du den på 100 % (helt til høyre). 

Ved å gjøre blokken helt gjennomsiktig, vises bakgrunnen du har på resten av hjemmesiden din.

 

Bilde

Velg Bilde for å stille inn bildet til blokkbakgrunnen din.

bakgrunn_blokk.jpg

Endre bilde

For å velge eller bytte til et annet bilde, klikk på Endre bilde for å starte bilderedigering. Du kan velge fra bibliotekbilder, tidligere opplastede bilder eller laste opp en ny bildefil.

Beskjære bilde

For å beskjære det valgte bildet, klikk på Beskjære bilde.

Her kan du endre størrelse, rotere eller speilvende bildet horisontalt. Klikk på haken for å bekrefte endringene, eller klikk på x for å begynne på nytt.

Bildestil

Menyen for bildestil lar deg gjøre følgende med bakgrunnsbildet ditt:

  • Dekke (fylle blokk)
  • Side ved side (gjenta bilde)
  • Inneholde (tilpasse bildet til blokken uten beskjæring)

Parallax-scrolling

Skru på Parallax-scrolling hvis du ønsker å blokkere tekst til å scrolle uavhengig av bakgrunnsbildet.

 

Fargeoverlegg og gjennomsiktighet

Disse innstillingene lar deg legge til farge på bakgrunnsbildet ditt. Tilgjengelige farger er basert på temastandarden din i tillegg til en ekstra brukerdefinert farge.

Klikk her for mer informasjon om fargeinnstillinger og brukerdefinerte farger.

Bruk skyveknappen for gjennomsiktighet til å justere gjennomsiktigheten av en bestemt farge mot bakgrunnsbildet ditt. 

 


Hjemmesidebakgrunn

Når du velger Hjemmesidebakgrunn, blokkerer du bakgrunnsstandarder til temastandard. For å endre temastandard, klikk på  Redigere bakgrunnen på hjemmesiden. Alternativt kan du velge Temastiler > Bakgrunnstema fra hovedmenyen.

bakgrunnstema.jpg

Her kan du stille inn bakgrunnsfarge (temastandard eller tilpasset), påføre en gradering til den valgte fargen eller legge til et bakgrunnsbilde. MERK: Bakgrunnsfarger og bilder vil ikke vises hvis du har valgt oppsett med full spennvidde. Mer . . .