Her får du hjelp.

Konfigurere Gmail-integrasjon

1. Logg inn på Gmail-kontoen din logginn.png
2. Klikk på Innstillinger-ikonet og deretter på “Vis alle innstillinger” i rullegardinmenyen

innstillinger.png

3. Klikk på Kontoer og import

4. Klikk på Legge til en e-postkonto

5. Skriv inn din vertsbaserte e-postadresse og klikk deretter Neste

mceclip4.png

6. Velg Importer e-post fra min andre konto (POP3) klikk deretter Neste

mceclip5.png

7. a. Skriv inn påloggingsinformasjon for vertsbasert e-post:
  • Brukernavn: Full e-postadresse
  • Passord: passordet til e-postkassen
  • POP-server: mail.b.hostedemail.com
b. Velg legg igjen en kopi av den hentede meldingen på serveren

c. Klikk på Legg til konto

mceclip6.png

8. Velg Ja, jeg ønsker å kunne sende mail som klikk deretter Neste

mceclip7.png

9. Skriv inn navnet ditt og klikk deretter Neste trinn

mceclip8.png

10. a. Angi SMTP-serverkrav:
  • SMTP-server: mail.b.hostedemail.com
  • Brukernavn: full e-postadresse
  • Passord: passordet til e-postadressen
b. Klikk på Lagre endringer

mceclip9.png

11. En e-post med en bekreftelseskode vil bli sendt til Gmail-kontoen din.
a. Klikk på koblingen for å bekrefte.
b. Eller oppgi koden for å bekrefte informasjonen.
gmail_verify.png