Her får du hjelp.

Favorittikon

Et favorittikon er et ikon eller bilde knyttet til nettstedet ditt som vises i nettleserens adresselinje eller fane, eller med nettstedsnavnet i en liste over bokmerker.

For å legge til et på hjemmesiden din, gå til Generelle innstillinger > Generelt. Legg til Favorittikon under Grunnleggende om nettstedet.

legg til_favorittikon.png

Klikk på Endre bilde for å laste opp en bildefil eller bruke et arkivbilde, lignende et bildeelement eller blokk.

Når du beskjærer bildet ditt, vil det som standard ha en firkant for å bevare kvaliteten på favorittikonet når det er publisert.

favorittikon_beskjære.jpg

Når du har beskåret bildet ditt, vil et eksempel på hvordan favorittikonet ditt vil se ut i en nettleserfane vises i innstillingene dine. Pass på at du Publiserer hjemmesiden din for at endringene skal tre i kraft.

MERK: Hvis du sletter favorittikonet ditt og publiserer nettstedet ditt på nytt, er det mulig at favorittikonet ditt fortsatt vises i adressefeltet. Dette løses ved å tømme nettleserens buffer. Favorittikoner støttes ikke i gjeldende versjon av Safari-nettleseren.