Her får du hjelp.

E-postoppsett for IPhone / IOS

MERK: Disse trinnene og måten de vises på kan variere etter operativsystemet / -versjonen og temaet. Gå til Apple Support for mer informasjon om fremgangsmåten.

1. Klikk på ikonet Innstillinger.

2. Velg E-post, kontakter, kalendere.

3. Velg Legg til konto.

4. I listen over e-postleverandører velger du Andre.

 

5. Velg Legg til e-postkonto.

6. Under Ny konto oppgir du følgende informasjon:

 • Navn: Navnet du ønsker å vise til e-postmottakerne.
 • E-post: E-postadressen som er knyttet til e-postkassen.
 • Passord: Passordet som ble opprettet under konfigureringen av e-postkassen gjennom VistaPrint e-post.
 • Beskrivelse: Kontonavnet eller beskrivelsen.

Klikk på Neste.

7. Neste skjerm skal være «Ny konto». Protokolltypen skal være IMAP.

Under Innkommende server oppgir du følgende informasjon:

 • Vertsnavn: mail.b.hostedemail.com
 • Brukernavn: E-postadressen som er knyttet til e-postkassen.
 • Passord: Passordet som ble opprettet under konfigureringen av e-postkassen gjennom VistaPrint e-post.

Under Utgående server oppgir du følgende informasjon:

 • Vertsnavn: mail.b.hostedemail.com
 • Brukernavn: E-postadressen som er knyttet til e-postkassen.
 • Passord: Passordet som ble opprettet under konfigureringen av e-postkassen gjennom VistaPrint e-post.

Klikk på Neste.

8. Enheten din kontrollerer kontoinnstillingene for e-posten. Dette kan ta flere minutter.

Hvis du får opp meldingen Kan ikke kontrollere server-ID, gjør du følgende:

 • Klikk på Detaljer.
 • Klikk på Stol på serveren.
 • Klikk på Detaljer på nytt.
 • Klikk på Stol på serveren.

9. Hvis du valgte IMAP, får du muligheten til å aktivere E-post og Note-funksjonene.

Klikk Lagre.

10. Vent mens systemet kontrollerer innstillingene. Når dette er gjort, blir du ført tilbake til skjermenE-post, kontakter og kalendere.

Velg kontoen du nylig opprettet.

11. Skroll ned og klikk Avansert.

Under Avansert skoller du ned til Innkommende innstillinger og kontrollerer at:

 1. Bruk SSL er valgt.
 2. Identifikasjon er satt til Passord.
 3. Prefiks for IMAP-bane er satt til INNBOKS.
 4. Serverport er satt til 993.

12. For å konfigurere ekstra innstillinger for den utgående serveren klikker du på pilen mot venstre for å gå tilbake til forrige side (Konto).

13. Under Konto skroller du ned til Utgående server og klikker på SMTP.

14. Under Utgående server kontrollerer du at:

 • Bruk SSL er valgt.
 • Identifikasjon er satt til Passord.
 • Serverport er satt til 465.

Klikk på Ferdig.

Når du har bekreftet innstillingene, aktiveres kontoen og du kan begynne å bruke den.
For å teste den nye e-postkontoen din går du til E-post-appen og kontrollerer at du kan sende og motta e-post.