Her får du hjelp.

Videresending av e-post

Slik videresender du VistaPrint-e-postadressen din til en annen adresse, som Gmail:

  1. Logg inn på Vistaprint-e-postkontoen du vil konfigurere.
  2. Klikk på Innstillinger øverst.
  3. Klikk på Videresending av e-post på den venstre menyen.
  4. På skjermen for videresending av e-post merker du av for Aktivert.
  5. List opp e-postadressene du vil videresende til (én adresse per linje, trykk retur på tastaturet ditt etter hver adresse) i feltet «mottakere for videresending»
  6. Klikk Lagre.