Her får du hjelp.

E-postvedlegg

Grenser for filstørrelse og veiledning

For å sikre riktig levering av e-poster, er det best praksis å sende vedlegg som ikke er større enn 27 MB.

Maksimal størrelse for e-postmeldinger, inkludert eventuelle vedlegg, er 35 MB. Men når vedlegg sendes over Internett, må de være MIME-kodet, noe som øker størrelsen. I tillegg godtar ikke noen e-postservere store e-postmeldinger, så hvis du legger ved en stor fil til meldingen, kan det hende at den ikke når den tiltenkte mottakeren.

Legge ved en fil

1. I verktøylinjen klikker du på Vedlegg -ikonet.

mceclip0.png

2. Finn filen og klikk på Åpne.

Når det er lastet opp, vil vedlegget vises i ruten Alternativer og vedlegg.

mceclip1.png

Sette inn et bilde

Du kan sette inn bilder i brødteksten i meldingen ved å bruke en URL eller fra mappen Filer. De kan være alle typer bildefilformater som .jpg, .gif, .png osv.
Når du setter inn et bilde, kan du spesifisere filstørrelsene ved å bruke feltene Dimensjoner.

1. Klikk på Sette inn bilde-ikonet i tekstredaktøren.

mceclip2.png

2. Bruk et av følgende alternativer for å legge til bilde

(A) Oppgi bildekilden ved å kopiere og lime inn URL-adressen til bildet

(B) Bla gjennom og velg bildet fra Filvalg-alternativet og velg Legg til fil.

blobid0.png

 

3. Juster dimensjonene etter behov.

4. Klikk OK.