Her får du hjelp.

Android e-postoppsett

Besøk Android-hjelp for fremgangsmåte. Du trenger følgende informasjon under konfigureringen:

Informasjon om innkommende e-postserver

  • Vertsnavn/server: mail.b.hostedemail.com
  • Brukernavn: E-postadressen som er knyttet til e-postkassen.
  • Passord: Passordet som ble opprettet under konfigureringen av e-postkassen gjennom VistaPrint e-post.
  • Serverport: 110 (eller standardnummer)
  • Sikkerhetstype: Ingen

Informasjon om server for utgående e-post

  • Vertsnavn/server: mail.b.hostedemail.com
  • Brukernavn: E-postadressen som er knyttet til e-postkassen.
  • Passord: Passordet som ble opprettet under konfigureringen av e-postkassen gjennom VistaPrint e-post.
  • Serverport: 25 (eller standardnummer)
  • Skru av Identifikasjon kreves

MERK: Trinnene og hvordan de vises kan variere avhengig av operativsystemet/versjonen og temaet.