Her får du hjelp.

Legge til kontakter i nettpost

Du kan legge til, gruppere, administrere og slette kontaktinformasjon i Kontakter-fanen, som er delt inn i tre paneler: grupper, kontaktlister og kontaktopplysninger.

Du kan raskt adressere meldinger til én eller flere kontakter fra Kontakter-panelet.

Fra Kontakter-fanen:

  1. Klikk på Kontakter i sidefeltet.
  2. Velg Opprette øverst i verktøylinjen.
  3. I detaljpanelet fyller du inn det tomme kontaktkortet med kontaktinformasjon.
  4. Klikk Lagre.

Fra e-post:

  1. Velg en e-post fra personen du vil legge til.
  2. Klikk på e-postadressen i overskriften i e-postdetaljene.
  3. I alternativer-delen Legg til adressebok , så vil den automatisk legges til i adresseboken din.

mceclip0.png

Tilordning av kontakter til grupper

Som standard tilhører alle kontakter Kontakter-gruppen. For å tilordne en kontakt til en bestemt gruppe(r), klikk på Grupper-fanen og slå på de aktuelle gruppene. Kontakter kan legges til så mange grupper som du vil.

Bruk dra og slipp-funksjonen for raskt å legge til kontakter til grupper.