Her får du hjelp.

Google Maps

For å legge til et kart på hjemmesiden din, gå til Legg til blokk > Kontakt og sosiale medier og dra Kart eller Kontakt: All informasjon og kart-blokken inn på redigeringsstadiet.

kartblokk.jpg

Du kan også legge til et kartelement på en eksisterende blokk. Hold musepekeren over et området på blokken din og klikk på det grønne plusstegnet (Legg til element) for å starte Elementer-menyen.

lyd_leggtilelement.jpg

Gå til Tilbehør og velg kartelementet.

kart_element.jpg

Når elementet er på plass, dobbeltklikk på kartet for å starte Alternativer

kartblokk_alternativer.jpg

Herfra kan du legge til firmanavn og adresse.

Velg standard kartstil som du vil skal vises på den publiserte hjemmesiden din:

  • Normal: Viser et vanlig kartbilde av stedet med bynavn og hovedveier
  • Satellitt: Viser et realistisk satellittbilde av stedet uten bynavn og store motorveier
  • Terreng: En kombinasjon av Normal og Satellitt
  • Hybrid: Viser gater og motorveier tydeligere

Velg Tilgjengelige kontroller for de som besøker hjemmesiden din. Velg alle, ingen eller en kombinasjon av panorering, kartstil, zoom og gatevisning. (MERK: Gatevisning er ikke tilgjengelig for alle steder.)

Klikk på FERDIG når endringen dine er gjort.