Her får du hjelp.

Tabeller

For å legge til en tabell på hjemmesiden din, hold musepekeren over et område på blokken og klikk på det grønne plusstegnet (Legg til element) for å starte Elementer-menyen.

lyd_leggtilelement.jpg

Gå til Tilbehør og velg tabellelementet. Du kan velge mellom Tabell – Tittel øverst, Tabell – Tittel venstre og Tabell – Tittel høyre

tabell_element.jpg

Når tabellen din er på plass, drar du musen over den til hele tabellen er uthevet i blått, og klikk deretter for å starte menyen for innstillinger øverst til venstre.

tabell_utheve.jpg

Kolonner

For å legge til en ny tabellkolonne, klikk på Legg til kolonne-knappen i menyen for innstillinger.

tabell_leggtilkolonne.jpg

Velg et slipp-punkt (grønt plusstegn) for å sette inn den nye kolonnen. 

tabell_settinnkolonne.jpg

For å endre størrelsen på en kolonne, hold musepekeren over en kantlinje og dra det blå håndtaket til venstre og høyre for å justere kolonnebredden. 

tabell_endrestørrelsekolonne.jpg

For å flytte en kolonne, hold musepekeren på bunnen av kolonnen og klikk Flytt kolonne. Velg et slipp-punkt (grønt plusstegn) for å sette inn kolonnen. 

tabell_flyttkolonne.jpg

For å slette en kolonne, hold musepekeren på bunnen av kolonnen og klikk Slett kolonne

tabell_slettkolonne.jpg

MERK: Tittelkolonner kan ikke slettes på denne måten, men de kan skjules under alternativet Tabellstil .

Rader

For å legge til en ny tabellrad, klikk på Legg til rad -knappen i menyen for innstillinger.

tabell_leggtilrad.jpg

Velg et slipp-punkt (grønt plusstegn) for å sette inn den nye raden. 

tabell_settinnrad.jpg

For å flytte en rad, hold musepekeren til høyre for raden og klikk Flytt rad. Velg et slipp-punkt (grønt plusstegn) for å sette inn raden.

tabell_flyttrad.jpg

For å slette en rad, hold musepekeren til høyre for raden og klikk Slett rad.

tabell_slettrad.jpg

MERK: Tittelrader kan ikke slettes på denne måten, men de kan skjules under alternativet Tabellstil .

 

Tabellstil

Klikk på Tabellstil for å tilpasse skrifttype og farger i tabellen din. 

tabell_tabellstil.jpg

 • Tittelstil lar deg justere skrifttype og størrelse på tekst i tittelraden eller tittelkolonnen
 • Paragrafstil lar deg justere skrifttype og størrelse på tekst i resten av tabellcellene
 • Veksle tittel for å vise eller skjule tittelkolonnen eller tittelraden
 • Bruk Kantlinje-alternativet for å justere tykkelsen på kantlinjen mellom cellene
 • Kantlinjefargetittelradfargeradfarge, og alt radfarge lar deg gjøre fargetilpasninger ved hjelp av paletteverktøyettabell_farge.jpg

 

Tekstformatering

Tekst i tabellen kan styles ved hjelp av tekstformateringsverktøylinjen, som med andre elementer eller blokker i hjemmesidebyggeren.

tabell_tekstformatering.jpg

Formateringsverktøylinjen for tekst gir følgende muligheter:

 • Linjehøyde
 • Bruke fet, kursivunderstrek og gjennomstrek
 • Endre tekstjustering (venstre, høyre, midtstilt, full)
 • Endre tekstfarge (basert på brukt fargesett + én egendefinert farge)
 • Lage punktlister eller nummererte lister
 • Lage en hyperkobling