Her får du hjelp.

Hvorfor er «trykte produkter» momspliktige, siden de ser ut til å falle under nullsatsen?

I det øyeblikket du legger inn en bestilling hos VistaPrint, er det ikke klart om de trykte produktene oppfyller nullsatskravene for å kvalifisere for den lavere momssatsen. Av den grunn belaster VistaPrint den generelle momssatsen på alle trykte produkter for å unngå å belaste kundene med feil momssats.

Hvis du mener at det trykte produktet ditt kvalifiserer for den lavere momssatsen, vennligst kontakt oss og be om at momsen (differansen) refunderes.