Her får du hjelp.

Kan dere fortelle meg mer om mva-fritak?

Et mva-fritak indikerer at du godtar følgende:

 1. Den VistaPrint-kontoen du sender inn mva-nummeret for, er fritatt fra mva-plikt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
 2. Alle transaksjoner på VistaPrint-kontoen må være forretningsrelaterte transaksjoner som kvalifiserer for mva-fritak i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Dette fritaket er ledsaget av et ansvar fra din side for selv å beregne mva som skal betales gjennom din periodiske mva-melding.

Avhengig av typen produkter i bestillingen din og landet de sendes til, vil VistaPrint fakturere deg i henhold til dette: 

Fysiske produkter:

 • Hvis du bestiller fysiske produkter som skal sendes til et av følgende land, og du oppgir et gyldig mva-nummer for leveringslandet, fakturerer VistaPrint deg nettoprisen uten mva: 

  • Belgia
  • Spania
  • Finland
  • Frankrike
  • Italia
  • Portugal
  • Sverige
 • Hvis du bestiller fysiske produkter og sender dem til land som ikke står oppført ovenfor, fakturerer VistaPrint deg for lokal mva som gjelder i leveringslandet, uavhengig av om det er oppgitt et mva-nummer eller ikke. 

Digitale tjenester:

 • Hvis du bestiller digitale tjenester, for eksempel nettsider og relaterte tjenester, og du oppgir et gyldig mva-nummer, fakturerer VistaPrint deg nettobeløpet uten mva.

  • Dette gjelder ikke for digitale tjenester til kunder med et gyldig mva-nummer fra Nederland, Sveits eller Norge.
   Kunder med gyldig et mva-nummer i disse landene, faktureres for mva etter gjeldende sats i det landet fakturaen sendes til. 

 • Hvis du bestiller digitale tjenester uten å oppgi et gyldig mva-nummer, faktureres du for mva etter gjeldende sats i det landet fakturaen sendes til.

Designtjenester:

 • Hvis du bestiller designtjenester og oppgir et gyldig mva-nummer, fakturerer VistaPrint deg nettobeløpet uten mva.

  • Dette gjelder ikke hvis mva-nummeret ditt er fra Sveits eller Norge.

 • Hvis du bestiller designtjenester og oppgir et gyldig mva-nummer fra Sveits eller Norge, gjelder følgende:

  • Hvis du har oppgitt et mva-nummer som er registrert i Sveits, faktureres du for sveitsisk mva. 

  • Hvis du har oppgitt et mva-nummer som er registrert i Norge, faktureres du for 0 % nederlandsk mva.

 • Hvis du bestiller designtjenester og ikke oppgir et gyldig mva-nummer, fakturerer VistaPrint deg for gjeldende nederlandsk mva-sats.

  • I henhold til EUs merverdiavgiftslovgivning skal mva-satsen i selgerens etableringsland legges til grunn. Ettersom VistaPrint BV er etablert i Nederland, gjelder nederlandsk merverdiavgift.

Advarsel: Forfalskning av opplysninger for å unndra betaling av mva kan medføre sivile bøter og straffeforfølgelse. Ikke gjør det! VistaPrint samarbeider med politimyndighetene i saker som gjelder mulig forfalskning av informasjon for å unndra mva.

 

All informasjon (personlig eller annen) knyttet til en slik forespørsel om mva-fritak, herunder mva-nummeret, overføres, lagres og behandles i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet. VistaPrint forbeholder seg retten til å be om og foreta, eller be deg eller offentlige myndigheter om å foreta, ytterligere kontroller av ditt foretaks mva-status som tillatt ved lov. Slike opplysninger behandles i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet.