Gå til hovedinnhold
Her får du hjelp.

Kan dere fortelle meg mer om momsfritak?

Et momsfritak indikerer at du godtar følgende:

  1. Vistaprint-kontoen din som du sender inn MVA-nummeret for, er underlagt fritak for momskostnader i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
  2. Alle transaksjoner på VistaPrint-kontoen din må være forretningsrelaterte transaksjoner som kvalifiserer for fritak for momskostnader i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Dette fritaket er ledsaget av et ansvar fra din side for selv å beregne merverdiavgift som skal betales gjennom din periodiske momsmelding.

Dersom du blir godkjent for momsfritak, vil VistaPrint fakturere deg nettoprisen for tjenestene uten mva.

Advarsel: Forfalskning av opplysninger for å unndra betaling av merverdiavgift kan medføre sivile bøter og straffeforfølgelse. Ikke gjør det! VistaPrint samarbeider med rettshåndhevelse i saker som involverer potensiell forfalskning av informasjon for å unndra betaling av moms.

 

All informasjon (personlig eller annen) knyttet til denne forespørselen om fritak for merverdiavgift, inkludert MVA-nummeret, vil bli overført til, lagret i og behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet. VistaPrint forbeholder seg retten til å be om og utføre ytterligere verifisering angående din momspliktige status, fra deg eller offentlige myndigheter, som tillatt ved lov. Slik informasjon vil bli behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet.