Her får du hjelp.

Kan jeg endre kundeforholdet mitt?

Når en konto er registrert med momsfritak, kan den ikke endres tilbake til en personlig konto. Vi anbefaler at kunder med konto med momsfritak åpner en ny (personlig) konto for alle kjøp som ikke gjelder bedriften.

All informasjon, inkludert personopplysninger, relatert til denne forespørselen om momsfritak, inkludert MVA-nummeret, vil bli overført til, lagret i og behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet. VistaPrint forbeholder seg retten til å be om og utføre ytterligere verifisering angående din momspliktige status, fra deg eller offentlige myndigheter, som tillatt ved lov. Slik informasjon vil bli behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet.