Her får du hjelp.

Hvor kan jeg sjekke gyldigheten til MVA-nummeret mitt?

Hvis du ønsker å sjekke gyldigheten til MVA-nummeret ditt på forhånd, kan du bruke det elektroniske verifiseringsverktøyet på nettsiden European Commissions VIES (VAT Information Exchange System).

Hvis et problem hindrer validering, vil denne sjekken forklare problemet og foreslå en løsning.

All informasjon, inkludert personopplysninger, relatert til denne forespørselen om momsfritak, inkludert MVA-nummeret, vil bli overført til, lagret i og behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet. VistaPrint forbeholder seg retten til å be om og utføre ytterligere verifisering angående din momspliktige status, fra deg eller offentlige myndigheter, som tillatt ved lov. Slik informasjon vil bli behandlet i samsvar med vilkårene i VistaPrints retningslinjer for personvern og sikkerhet.