Her får du hjelp.

Hvordan lager jeg kopier av dokumentene mine?

God tenkt – å lage en kopi er en fin måte å teste en ny idé på uten å bekymre seg for å miste alt det harde arbeidet med originalen. Det lar deg også tilpasse det samme dokumentet for flere personer.

  1. Hvis nødvendig, Lagre det opprinnelige dokumentet.
  2. Klikk på Min konto Mine prosjekter. (Hvis du ikke er logget inn ennå, vil du bli bedt om å gjøre det:)
  3. Klikk på Kopiere ved siden av dokumentet du ønsker å kopiere.
  4. Når popup-boksen vises, skriv inn et navn for dokumentet (for eksempel postkortkopi) og klikk Kopiere. Dette lager en nøyaktig kopi av originaldokumentet og lagrer det i porteføljen din.
  5. Klikk på Redigere for å gjøre endringer i kopien.

Du kan gjenta denne prosessen så mange ganger du vil.

Alternativt kan du duplisere designet ditt direkte i designstudioet.