Gå til Innhold
Er du en bedriftskunde? Sjekk ut dine priser uten MVA nederst på siden.

 

Disse retningslinjene og denne prosessen er designet for å adressere varemerkerelaterte klager for hjemmesider som VistaPrint hoster for sine kunder. Våre retningslinjer for opphavsrettrelaterte klager finnes her: Opphavsrettsaker.

VistaPrint tilbyr elektroniske tjenester inkludert hosting av hjemmesider og kjøp av domenenavn (ved hjelp av en tredjeparts registreringer) gjennom bruk av automatiske, kundebetjente nettbaserte verktøy. Vårt verktøysett inkluderer en mengde maler og nettbaserte redigeringsfunksjoner som lar kundene våre lage, angi og/eller laste opp ønskelig innhold til sine hjemmesider. En hjemmeside som hostes av VistaPrint kan vanligvis identifiseres av registratornavnet i WHOIS-oppføringen av kundens domenenavn. Vanligvis oppføres en VistaPrint juridisk enhet som registratoren for en hjemmeside hostet av VistaPrint.

Som en del av våre Bruksbetingelser, garanterer våre kunder at de har de påkrevde immaterielle rettighetene til alt innhold de oppretter eller laster opp til våre servere for hosting som en del av deres kundehjemmeside. I tillegg samtykker våre kunder i å holde VistaPrint skadesløs for alt ansvar som kan være resultatet av brudd på garantier, inkludert den tidligere nevnte garantien for immaterielle rettigheter.

Dersom du har en bekymring relatert til bruk av ditt varemerke på en hjemmeside hostet av VistaPrint, send den følgende informasjonen til trademark@vistaprint.com:

  1. Dokumentasjon som identifiserer din gyldige varemerkerettighet og produktene og/eller tjenesten den gjelder. En gyldig varemerkerettighet består av et varemerke registrert hos et nasjonalt statlig organ. Disse retningslinjene gjelder ikke for uregistrerte “sedvanerett”-rettigheter eller varemerker som kun er registrerte i lokale (fylkes-) registre.
  2. Et dokumentert eksempel på bruken av varemerke klagen gjelder på kundehjemmesiden hostet av VistaPrint inkludert de bestemte produktene og/eller tjenestene som tilbys av kunden og hvorfor du mener at denne bruken er et brudd på dine rettigheter. Inkluder spesifikke URL-er, skjermbilder eller annen relevant dokumentasjon.
  3. Kontaktinformasjonen for eieren av varemerket inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  4. En erklæring som beskriver din fullmakt for denne saken (dersom du ikke er eieren av varemerket).

Etter mottak av klagen vil VistaPrint starte en undersøkelse av saken. Dersom vi etter å ha foretatt undersøkelsen mener at det finnes et rimelig grunnlag for klagen, vil vi:

  1. Videresende klagen, inkludert all informasjon du har presentert, til kunden som er ansvarlig for hjemmesiden klagen gjelder.
  2. Be om at kunden enten løser saken direkte med eieren av varemerket (eller en autorisert part), eller fjerner innholdet det klages på fra hjemmesiden innen en periode på to uker.
  3. Dersom kunden etter to uker enten ikke har fjernet innholdet det klages på eller gitt oss et rimelig grunnlag for å tro at disputten med eieren av varemerket har blitt løst eller avventer en løsning, suspenderer vi hjemmesiden.
  4. Dersom klagen omhandler et domenenavn som er registrert på vegne av en kunde, vil VistaPrint, etter perioden på to uker, suspendere hjemmesiden, videresende domenenavnet til en umerket hjemmeside og la domeneregistreringen utløpe naturlig (vanligvis ett år etter første registrering eller siste årlige fornyelse).
  5. Dersom klagen er relatert til kjøp av nøkkelord for betalte søketjenester fra tredjeparter (slik som Adwords™-programmet fra Google™), vil våre retningslinjer generelt sett være de samme som søkeleverandørens retningslinjer når det gjelder varemerkesaker.

VistaPrint er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å undersøke saker som ikke samsvarer med prosessen eller informasjonskravene som presenteres ovenfor. Ikke desto mindre, og til den grad det er mulig, vil klager relatert til VistaPrint hostede kundehjemmesider og tredjeparts varemerker bli behandlet ved hjelp av den foregående prosessen.

I løpet av våre undersøkelser, dersom omstendighetene krever det, og i henhold til vår egen diskresjon, kan VistaPrint følge en forbedret, forsinket, framskyndet eller modifisert prosess i forhold til det som beskrives over.