Skip to main content
 

Bedriftsdetaljer

Provider for nettstedet:

Vistaprint B.V.

Hudsonweg 8

5928 LW Venlo

Nederland

Tlf: +31 (0)77 850 7700

Faks: + 31 (0)77 850 7708

Kontakt: se vår Kontakt oss-side

Legal: legal.notices@vistaprint.com

Administrerende direktør:

Sean Quinn

Handelsregister og momsregistreringsnummer:

Registrert i Nederland under handelsregisternummer: 12051083

Momsregistreringsnummer i Norge: 917707626 MVA

Informasjon angående tvisteløsning på nettet:

Europakommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR-plattform) som du finner her: http://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke villige til å inngå en tvisteløsningprosedyre før SGC (det nederlandske forbrukerrådet).