Skip to main content
 

Vilkår og betingelser

Anvendbarhet

Vennligst les disse generelle vilkårene og betingelsene nøye. Disse generelle vilkårene og betingelsene råder over din tilgang og bruk av www.vistaprint.no/munnbind («Nettstedet») i tillegg til tilbud og salg av produkter og tjenester fra Vistaprint B.V. og/eller eventuelle tilknyttede selskaper og/eller leverandører («Vistaprints Bruksvilkår»).

Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet, godtar du å underlegge deg Vistaprints Bruksvilkår og alle ekstra retningslinjer, restriksjoner eller regler som kan legges ut i forbindelse med spesifikke deler eller tjenester på dette Nettstedet. Alle slike ekstra retningslinjer, restriksjoner eller regler som legges ut er herved inkorporert ved referanse i Vistaprints Bruksvilkår. Vistaprint forbeholder seg retten til å foreta endringer på dette Nettstedet i Vistaprints Bruksvilkår når som helst og uten forvarsel. Du bør lese Vistaprints Bruksvilkår hver gang du får tilgang til dette Nettstedet.

Du samtykker også i at vi kan formidle all juridisk kommunikasjon og merknader til deg elektronisk, ved å poste dette på Nettstedet eller, ved vårt valg, ved å sende en e-post til e-postadressen du ga oss når du registrerte deg på Nettstedet vårt. Du kan fjerne ditt samtykke til å motta kommunikasjon fra oss elektronisk ved å kontakte kundeservice. Men dersom du fjerner ditt samtykke til å motta kommunikasjon fra oss elektronisk, må du avslutte bruken av kontoen din.

Rettighetsbeskyttet materiale for begrenset bruk

Dette Nettstedet inneholder grafikk, fotografier, bilder, dokumentoppsett, kunstverk, tekst, skrifttyper, musikk, programvareverktøy samt annen informasjon (referert til her som «Innhold»). Nettstedet og Innholdet er opphavsrettsbeskyttet eiendom til Cimpress plc og/eller dets datterselskaper (referert til her som «Vistaprint») eller opphavsrettsbeskyttet eiendom til parter fra hvem Vistaprint har lisensiert slik eiendom. Alle rettigheter på Nettstedet og dets Innhold er forbeholdt over hele verden. Det er strengt forbudt å beholde, kopiere, distribuere, publisere eller bruke enhver del av Innholdet, bortsett fra det som uttrykkelig tillatt i Vistaprints Bruksvilkår. Vistaprint forbeholder seg retten til å legge til, slette eller endre enhver del av Innholdet når som helst og uten forvarsel. Alle endringer av Innholdet, enten det er gjort av deg eller Vistaprint, forblir eiendommen til Vistaprint og dets lisensgivere.

Logodesign-verktøyet på dette Nettstedet anvender et begrenset antall elementer, inkludert ikoner, skrifttyper, fargevalg og designeffekter. Vistaprint forbeholder seg retten til å bruke alle slike elementer samt gjøre alle slike elementer tilgjengelig for bruk av alle parter i fremtiden. Du oppnår ingen rettigheter eller krav på noen av de individuelle logodesignelementene ved å skape en logodesign og/eller innlemme en logodesign i ett eller flere produkter. Andre Vistaprint-kunder kan bruke designverktøyet til å lage logoer med lignende eller identiske kombinasjoner av disse elementene, og Vistaprint garanterer ikke at logoen din ikke vil ligne på logoer som er designet av andre parter. Vistaprint gir ingen garanti for at logodesigner som er laget ved hjelp av designverktøyet ikke vil krenke, eller være underlagt krav om krenkelse, av varemerket eller andre rettigheter til en tredjepart. Det er ditt eget fulle ansvar å få råd fra en advokat om logodesignen er lovlig tilgjengelig for ditt bruk og ikke krenker rettighetene til en tredjepart.

Bruk av Nettstedet

Du gis tillatelse til å få tilgang til og bruke dette nettstedet og dets Innhold i det eneste formål å lage, evaluere og bestille produkter eller tjenester utelukkende gjennom Vistaprint (referert her som «Produkter»). Ingen annen nedlasting, oppbevaring, bruk, utgivelse eller distribusjon av noen deler av Innholdet er autorisert eller tillatt. Anskaffelse av produkter fra Vistaprint gir deg ikke rett til å bruke deler av Innholdet foruten de ferdige Produktene som leveres av Vistaprint.

Du samtykker i å bruke Nettstedet på en ansvarlig måte som overholder Vistaprints Bruksvilkår samt lokale lover og regler, inkludert regler for import og eksport. Uten begrensninger, kan ingen deler av Innholdet brukes som varemerke eller servicemerke, til pornografisk bruk, til ulovlige formål eller bruk, til å fornærme personer, til å krenke en persons rett til personvern eller publisitet eller å krenke enhver opphavsrett, varemerke, servicemerke eller andre immaterielle rettigheter til enhver person eller foretak. Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet til å lage produkter som er støtende, ulovlige, trakasserende, ærekrenkende, truende, skadelige, obskøne eller på noen annen måte forkastelige. Vistaprint kan avslutte tjenesten sin til kunder funnet å bruke Vistaprint til å delta i uønskede aktiviteter.

Du er eneansvarlig for ditt bruk av Innhold i kombinasjon med andre bilder, grafikker, tekst eller andre materialer som du innlemmer i Produktene dine. Du samtykker i at du ikke vil inkludere tekst, bilder, design, varemerker, servicemerker eller annet opphavsrettsbeskyttet arbeid tilhørende en tredjepart i Produktene dine med mindre du har fått de nødvendige tillatelser til dette av eierne. Du garanterer at Produktene dine ikke krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert opphavsrett, varemerke, rett til offentlighet eller personvern, og ikke injurierer eller ærekrenker en tredjepart, og at du har alle nødvendige rettigheter eller tillatelser til å innlemme tredjepartsmateriale i Produktene dine. Ved å bestille på dette Nettstedet, garanterer du at du har all nødvendig tillatelse, rett og myndighet til å legge inn bestillingen, og du autoriserer Vistaprint til å produsere Produktene på dine vegne. Du gir Vistaprint tillatelse til å kopiere, endre, lage derivater og vektorisere alt opplastet innhold (f.eks. innhold du har lastet opp) for å kunne fullføre bestillingen din. I tillegg garanterer du at du har de nødvendige rettighetene til å gi Vistaprint tillatelse til å kopiere, endre, lage derivater og vektorisere alt opplastet innhold for å kunne fullføre bestillingen din.

Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte passordet ditt og kontrollere tilgangen til den registrerte kontoen din. Du samtykker i at du er ansvarlig for alle bestillinger som gjøres eller andre handlinger som utføres via den registrerte kontoen din.

Beregnet bruk av munnbind

Disse munnbindene er ikke medisinske produkter eller personlig verneutstyr (PPE), og er ikke ment for helsepersonell eller for bruk på sykehus eller andre helseinstitusjoner. Disse munnbindene må ikke brukes i:

  • Noen form for kirurgiske situasjoner der det kan forventes betydelig eksponering til væske, kroppslig eller annen farlig væske.

  • Noen form for klinisk situasjon der smittefaren gjennom eksponering for innånding er høy.

  • Nærhet av høy varme eller brennbare gasser.

Salgsbetingelser

Vistaprints Bruksvilkår styrer ethvert salg utelukket alle andre vilkår, inkludert alle vilkår og betingelser du kan hevde å gjelde for enhver bestilling, bestillingsbekreftelse eller annet dokument. Vistaprints ansatte har ikke tillatelse til å lage fremstillinger av Produkter med mindre dette er bekreftet skriftlig av Vistaprint.

Vistaprint forbeholder seg retten til å avvise bestillinger uten forpliktelse til å begrunne dette. Ingen bestillinger kan anses som akseptert av Vistaprint med mindre og til det bekreftes betingelsesløst.

Du samtykker i at alle opplysningen du oppgir til Vistaprint med formål med et kjøp er korrekte og at den valgte betalingsmåten er din eiendom og har tilstrekkelig dekning tilgjengelig for å dekke totalkostnaden for Produktene som er bestilt. Vistaprint forbeholder seg retten til å få validering av betalingsopplysningene dine før bestillingen aksepteres.

Vistaprint kan samle bestillinger til én enkelt forsendelse eller dele en bestilling inn i flere forsendelser. Alle leveringsdatoer av Produkter er kun veiledende. Leveringstiden er ikke essensen av kontrakten skapt av Vistaprints Bruksvilkår, og Vistaprint er ikke ansvarlig for tap eller kostnader du måtte få på grunn av forsinkelser i levering av Produktene.

Overføring av tittel

Kunden samtykker i at leveringsvilkårene for alle trykte Produkter er FOB sendepunkt, og eierskap overføres til kunden på sendingtidspunktet. Det betyr at risikoen for tap og ansvaret for varene overføres til deg ved levering til vår transportør. For ethvert produkt som leveres til deg i elektronisk format, samtykker du i at levering av et slikt produkt skal anses å ha oppstått enten (a) samtidig som vi overfører Produktet via e-post eller annen elektronisk kommunikasjon til kunden eller (b) samtidig som vi overfører en varsling til kunden om at Produktet er tilgjengelig for nedlastning fra Nettstedet.

Angrerett

Den lovfestede angreretten (eller avbestillingsretten) som gjelder for forbrukere som inngår fjernsalgskontrakter, som gir en angrerett (eller avbestillingsrett) av en kontrakt innen 14 dager etter mottak av produktene uten begrunning og uten ekstra kostnader, gjelder ikke for levering av varer laget etter forbrukerens egne spesifikasjoner eller er tydelig personliggjort. Produktene bestilt fra Vistaprint er tilpasset av kundene, og du kan derfor ikke benytte deg av angreretten din. Våre ikke-tilpassbare munnbind kan av helsemessige årsaker kun returneres for tilbakebetaling dersom pakningsforseglingen er intakt etter levering.

For disse produktene og når du er forbruker, kan du benytte deg av angreretten fra kontrakten vi inngikk innen 14 dager etter mottak av bestillingen din uten begrunnelse. Dersom denne perioden utløper på en lørdag, søndag eller offentlig helligdag, blir den utsatt til neste virkedag. For å benytte deg av angreretten som kun gjelder for de ovennevnte produktene, vennligst send oss et brev eller bruk Kontakt oss-siden der du spesifiserer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bestillingsnummer og hvilke produkter du ønsker å returnere:

Vistaprint B.V. Att: Kundeservice Hudsonweg 8 5928 LW Venlo, Nederland

Vi kontakter deg etter å ha mottatt forespørselen din for å bestemme om angreretten din gjelder for deg som forbruker og de involverte produktene. Vi vil også informere deg om hvordan vi ønsker at du returnerer produktene. Merk at du er ansvarlig for å velge fraktmåte og transportør. Alle returer er ditt eget ansvar og dine utgifter. Så snart vi har mottatt produktene, uskadet og i den opprinnelige forpakningen, refunderer Vistaprint umiddelbart og ikke senere enn 30 dager fra den datoen rettigheten ble utført, den betalte prisen av de returnerte produktene ekskludert den opprinnelige fraktkostnaden og kostnaden for returen av produktene.

Skadeerstatning

Du samtykker i å gjøre skadesløs Vistaprint samt alle parter fra hvilke Vistaprint har lisensiert deler av Innhold, og deres direktører, ledere, agenter og ansatte, mot alle krav, ansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert rimelige juridiske avgifter og utgifter som skyldes eller er relatert til (i) ditt brudd på Vistaprints Bruksvilkår eller (ii) søksmål eller krav som skyldes eller er relatert til tekst, fotografi, bilde, grafikk eller annet materiale du innlemmet i Produkter som ikke var del av standardinnholdet på Nettstedet.

Ansvarsfraskrivelse fra garanti

DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD LEVERES «SOM DET ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. DU ERKJENNER AT DRIFTEN AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER FRI FOR AVBRUDD ELLER FEIL. REFERANSER OG LENKER TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL UAVHENGIGE SELSKAPER KAN DUKKE OPP PÅ NETTSTEDET. DISSE REFERANSENE OG LENKENE LEVERES «SOM DE ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT.

Vistaprints fornøydgaranti er gyldig i 10 år fra kjøpsdato. Dersom du ber om tilbakebetaling, er tiden det tar for tilbakebetalingen å komme frem avhengig av banken din. I de fleste tilfeller mottar du tilbakebetalingen innen 30 dager. Visse omstendigheter overgår Vistaprints kontroll og kan kanskje ikke dekkes av fornøydgarantien. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for: skrivefeil, tegnsetting og grammatiske feil gjort av kunden, dårlig kvalitet eller lav oppløsning på opplastede bilder, designfeil introdusert av kunden i dokumentet under etableringsprosessen, feil på brukervalgte alternativer, som valg av finish, antall eller produkttype, samt skade på produktene som oppstår etter levering til kunden.

Sørg for å forhåndsvise designer nøye og rette eventuelle feil før du bestiller. Vistaprint korrekturleser ikke dokumenter laget av sine kunder før behandling.

Begrensning av erstatningsansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER VISTAPRINT ELLER SINE LISENSHAVERE, LEVERANDØRER ELLER FORSELGERE, DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGENDE SKADER AV NOEN SLAG, ELLER FOR NOEN FORM FOR SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTER, HVORVIDT VISTAPRINT ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE, OPPSTÅTT AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDET ELLER MANGLENDE LEVERING AV PRODUKTER DU HAR BESTILT HOS VISTAPRINT ELLER DETS DATTERSELSKAPER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER OPPSTÅTT VED FEIL, UTELATELSE, VIRUS, FORSINKELSE ELLER AVBRUDD I TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VISTAPRINT HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR SKADER ELLER KONSEKVENSER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DIN UPASSENDE ELLER ULOVLIGE BRUK AV NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD.

Vistaprint er ikke på noen måte ansvarlig for tap, skader, kostnader eller utgifter (inkludert tap av fortjeneste) som oppstår direkte eller indirekte på grunn av svikt eller forsinkelser i å oppfylle forpliktelser i denne Kontrakten på grunn av enhver hendelse utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, industriell aksjon, svikt på tilførsel av strøm eller utstyr, regjeringsaksjon eller force majeur.

Ansvaret til Vistaprint og sine lisenshavere, leverandører eller forselgere, og deres respektive ledere, direktører, ansatte eller agenter med hensyn til alle krav som oppstår på grunn av ytelsen eller ikke-ytelsen til Vistaprints forpliktelser under Vistaprints Bruksvilkår, enten de er basert på garanti, kontrakt, forsømmelse, strengt ansvar eller annet, skal ikke overstige, samlet, netto kjøpesum (ekskludert avgifter, frakt og behandling) for slike produkter eller tjenester. Ikke under noen omstendigheter skal ansvaret omfatte skader på tap av fortjeneste eller inntekt, økte kostnader på kjøp eller anskaffelse av materialer, forsyninger eller tjenester, kostnader for erstatningskapital, krav fra kjøperens kunder, varelager- eller brukskostnader, eller tilfeldige skader eller følgeskader av noen som helst form.

Tilbakemelding for Nettstedet

Alle kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding (samlet kalt «Tilbakemeldingsinformasjon») gitt til Vistaprint i forbindelse med driften av eller innholdet på nettstedet, skal leveres av innsenderen og mottas av Vistaprint på et ikke-konfidensielt grunnlag. Alle slike kommentarer, forslag og annen informasjon skal bli Vistaprints eksklusive eiendom. Ved å sende inn slik informasjon til Vistaprint, samtykker du i at du overfører og tildeler, uten ekstra kostnad, alle dine rettigheter, tittel og interesse av informasjonen, inkludert alle opphavsretter og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i at Vistaprint skal kunne bruke slik informasjon ubegrenset.

Styrende lov og alvorlighetsgrad

Parten du inngår kontrakt med, og leverandøren av produkter og tjenester som selges på dette nettstedet, er Vistaprint B.V, som har hovedkontor i Venlo, Nederland. Alle spørsmål vedrørende beskyttelse, brudd eller misbruk av opphavsrettslig materiale skal reguleres i henhold til opphavsrettslovgivningen i USA. Øvrige saker som gjelder din tilgang til nettstedet eller bruken av dette eller bestilling via en frakoblet metode, skal reguleres i henhold til lovgivningen i Nederland. Juridiske handlinger eller prosedyrer knyttet til din tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller bestilling via en frakoblet metode, skal gjennomføres i Roermond, Nederland. Du aksepterer domsmakten til de rettsinstanser som har sete i Roermond, Nederland og samtykker også i at rettssalen til disse domstolene er det korrekte møtested for denne typen juridiske handlinger eller prosedyrer. Du samtykker i at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder for salg under Vistaprints Bruksvilkår.

Hvis noen bestemmelser i disse Bruksvilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige, kansellerte eller ugjennomførlige, så vil den bestemmelsen bli ansett som avskåret fra disse Bruksvilkårene og vil ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten til de gjenstående bestemmelsene i disse Bruksvilkårene.

Vi erkjenner at i noen land kan du ha juridiske rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlige formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt. Europakommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR-plattform) som du finner her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til å inngå en tvisteløsningprosedyre før SGC ( det nederlandske forbrukerrådet).