Lukk Lukk
Formatere tekst
Med HTML-kodene nedenfor kan du formatere teksten din etter behov.
FormatHTML-kodeEksempel
Fet <b>Din tekst</b> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Kursiv <i>Din tekst</i> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Understrek <u>Din tekst</u> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Gjennomstreking <s>Din tekst</s> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Stor tekst <big>Din tekst</big> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Liten tekst <small>Din tekst</small> Slik kommer Din tekst til å se ut.
TankestrekDin&mdash;tekstSlik kommer Din—tekst til å se ut.
Hyperkobling <a href="URL">Din tekst</a> Slik kommer Din tekst til å se ut.
Liste, kulepunkt
<ul>
<li>Din tekst</li>
<li>Din tekst</li>
<li>Din tekst</li>
</ul>
  • Din tekst
  • Din tekst
  • Din tekst
Liste, nummerert
<ol>
<li>Din tekst</li>
<li>Din tekst</li>
<li>Din tekst</li>
</ol>
  1. Din tekst
  2. Din tekst
  3. Din tekst
Sitat med innrykk <blockquote>Din tekst</blockquote> Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst.
Og slik kommer sitatet med innrykk til å se ut når du bruker denne HTML-koden.
Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst. Dette er vanlig tekst.
Overskrift 1 <h1>Din tekst</h1>

Din tekst

Overskrift 2 <h2>Din tekst</h2>

Din tekst

Overskrift 3 <h3>Din tekst</h3>

Din tekst

Lukk