Gå til Innhold
Er du en bedriftskunde? Sjekk ut dine priser uten MVA nederst på siden.

Bruksanvisning for Bilmagneter

 


Denne bruksanvisningen beskriver hvordan du på riktig vis bruker og behandler bildørmagnetproduktet (heretter refereres til som "magnet"). De generelle VistaPrint bruksvilkår, tilgjengelig på http://www.vistaprint.no, er inkludert gjennom referanse og anses som en del av denne kontrakten, med unntak av de tilfeller der de generelle VistaPrint bruksvilkår har blitt uttrykkelig endret nedenfor.

Ved å kjøpe produktet fra VistaPrint sier du deg enig i disse bruksvilkårene.
Vennligst les de, og de generelle VistaPrint bruksvilkår, nøye.
Om du har spørsmål om magneten, vennligst ring kundeservice på telefon 21 03 36 95.


Last ned PDF versjonen av denne siden

Påføringsinstruksjoner*

 1. Forberedelse
  • Før du setter på produktet på en metalloverflate, vær sikker på at lakk, klarlakk og voks er tørket eller herdet. Gjennomsnittlig tørketid er: Maling - 90 dager, klarlakk - 60 dager, voks - 2 dager.
  • Før påføring, rengjør den metalliske overflaten og produktet med et mildt vaskemiddel. Tørk godt med en myk klut og la det tørke. Følg anbefalingene på vaskemiddelpakken og de fra bilprodusenten.
  • Magneten bør ha romtemperatur når du setter den på.
  • Vær forsiktig når du bruker magneten under ekstremt kalde forhold, siden den kan bli skjør.
  • Husk å fjerne bildørmagneten fra kjøretøyet før bilvask.

 2. Bestem hvor du vil ha magneten
  • Pass på at overflaten er metallisk og glatt, flat eller eventuelt bare svakt buet.
  • Ikke plasser magneten på overflater som ikke er av stål eller metall, eller som har store områder som ikke er av metall. Aluminium, tre og glassfiber vil ikke fungere som overflate.

 3. Fest magneten til overflaten.
  • Vær sikker på at hele magneten møter den metalliske overflaten. Ikke plasser magneten over ujevne eller buede områder (lister, skjermer, bilmerker osv.).
  • Pass på at det ikke er noen luftbobler og at hjørner og kanter er glatte og jevne mot overflaten.
  • Krumninger på kantene av produktet kan resultere i at det faller av.
  • For å justere plasseringen av magneten når du har plassert den og sette den et annet sted, trekk den av fra sidene og ikke hjørnene. Vær oppmerksom på at å skyve produktet på plass kan forårsake at det strekkes og/eller skrapes opp.

* HVIS DU IKKE FØLGER DE FORANNEVNTE INSTRUKSJONENE, KAN DET FORÅRSAKE SKADE PÅ SELVE PRODUKTET OG PÅ OVERFLATEN DER PRODUKTET SETTES, OG DET KAN OGSÅ BETY AT PRODUKTET IKKE FESTER SEG RIKTIG OG KAN FALLE AV UNDER BRUK. VERKEN VistaPrint ELLER STYREMEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER SAMARBEIDSPARTNERE VIL STÅ ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR KRAV, TAP ELLER ANDRE SKADER PÅ PRODUKTET, OVERFLATEN DET ER FESTET TIL ELLER GJENSTANDER ELLER PERSONER, INKLUDERT - UTEN BEGRENSNING - PERSONSKADE, SOM ER FORÅRSAKET AV ALLE FORMER FOR FEILBRUK ELLER MISBRUK AV PRODUKTET ELLER AT MAN HAR UNNLATT Å FØLGE INSTRUKSJONENE.


Advarsler

Hvis man ikke følger disse advarslene, kan det medføre skader på magneten eller kjøretøyet og vil øke sannsynligheten for at magneten ikke vil fungerer ordentlig, og den kan falle av ved bruk.

Man må aldri bruke en magnet som har fått bobler, rynker eller bøyde hjørner/kanter eller som er skadet på annen måte.

Man skal aldri overstige fartsgrensen eller anbefalt makshastighet.

Ikke plasser magneten over ujevne eller buede overflater, som for eksempel lys, reflektorer, lister, luftinntak, kamre, spoilere osv.

Ikke bruk produktet på horisontale metallflater (som biltak), og påse at du ikke plasserer det i direkte eller konstant sollys eller ekstrem varme.

Ikke legg en magnet over en annen når de brukes på kjøretøy.

Langtidsbruk av magneten utendørs på malte flater kan føre til falming, siden den underliggende fargen er skjermet fra ultrafiolette stråler.

Magneten er ikke laget for bruk under vann eller på fly.

Sørg for å fjerne magneten fra kjøretøyet før bilvask.

Ikke legg andre objekter opp på magneten

Hvis du lagrer flere magneter sammen ikke legg de med den magnetiske siden mot hverandre.

Hvis magneten har vært lagret med magnetsiden ut, ikke fest den på noen overflater.