Fang oppmerksomheten med disse designtipsene til skilting

Forventet lesetid: 6 minutter

Vi tok en prat med Tristan LeBreton, Creative Director i 99designs by Vista, for å få tips til å lage en nettside med en effektiv nettbutikk. Les rådene fra Tristan og finn ut hvordan du lager en hjemmeside som er funksjonell, innbydende og i stil med merkevaren din.

Vi tok en prat med Tristan LeBreton, Creative Director i 99designs fra Vista, for å få tips til å lage iøynefallende skilting. Les videre for å se hvilke råd Tristan ga oss og hvordan du kan designe skilt, bannere og plakater som fanger oppmerksomheten og som er enkle å lese.

Skilting er en utrolig effektive måte å formidle budskap på, fange oppmerksomheten til ideelle kunder på og inspirere folk til å handle – enten ved å kjøpe varer under klessalget ditt, delta på et arrangement ved restauranten din eller melde seg på treningssenteret ditt.

Men ulike skilt har ulike designprosesser – skiltets effektivitet er avhengig av et godt design. Hvis du ønsker å designe skilt som får kundene dine til å handle slik at du når forretningsmålene dine, kan du følge disse tre tipsene til skiltdesign.

 1. God kontrast får skiltdesignet til å vekke oppmerksomhet.
 2. Hierarki viser folk hva de bør lese først …
 3. … og lesbarhet får folk til å forstå hva de leser.

1. God kontrast får skiltdesignet til å vekke oppmerksomhet.

«God kontrast gjør at folk kan lese skiltet ditt raskt og enkelt», sier Tristan. «Hvis du ønsker å lage kontrast med farger, må du ikke bruke for like farger, som for eksempel oransje tekst på rød bakgrunn. Bruk heller fargekombinasjoner som fremhever hverandre, som for eksempel rød tekst på hvit bakgrunn.»

Design med høy kontrast er enkel å lese – det fremhever budskapet (bokstavelig talt). Tommelfingerregelen sier at du bør bruke lys tekst på mørk bakgrunn, eller mørk tekst på lys bakgrunn, for å skape best mulig kontrast på skiltet ditt.

Hvis skiltet ditt har hvit tekst på svart bakgrunn, vil den hvite skriften nesten «stikke seg frem» fra bakgrunnen, og teksten blir enkel å lese. Hvis skiltet ditt derimot har mørkeblå tekst på en svart bakgrunn, blir det ikke stor kontrast mellom fargene, og teksten din blir vanskelig å lese. Og siden de ikke klarer å tyde med én gang hva som står på skiltet, er det stor sannsynlighet for at de går forbi og lar budskapet ditt stå der som et tomt ekko.

Enkelte fargekombinasjoner gir god kontrast:

 • Svart og hvitt
 • Svart og gult
 • Blå/mørkeblå og hvitt
 • Grønt og hvitt

Du kan også leke med ulike designelementer for å lage ekstra kontrast og rette oppmerksomheten mot visse deler av skiltet. Hvis du for eksempel designer et banner for å reklamere for et kommende salg, kan du gå for en mørk bakgrunn og lys tekst og legge til et kvadrat med lys bakgrunn og mørk tekst for å understreke en del av budskapet (f. eks. 50 % rabatt).

Når du lager visuelle kontraster med lyse og mørke farger, tiltrekker du deg kundenes oppmerksomhet samtidig som du formidler et budskap.

2. Hierarki viser folk hva de bør lese først …

Det må være enkelt for kundene å lese skiltet ditt. Men det er like viktig å få dem til å lese det viktigste først, og det er nettopp her det med hierarki kommer inn.

Hierarki er et designprinsipp som legger vekt på størrelse og forhold for å understreke hva som er viktig. Når det gjelder skiltdesign, bør du bruke hierarki for å vise kundene hva de bør lese først, og for å fremheve den viktigste informasjonen.

Tekststørrelsen er en viktig del av det visuelle hierarkiet i skiltdesignet ditt. Den største teksten tiltrekker seg mest oppmerksomhet, og derfor bør den viktigste delen av budskapet ha den største skriften. Mindre viktige detaljer kan ha mindre skriftstørrelse.

Hvor og hvordan du plasserer teksten er også viktig. Mange språk leses fra venstre til høyre, og ovenfra og ned, så å plassere den største (og viktigste) teksten øverst og redusere skrifttypen nedover kan være en effektiv måte å kommunisere budskapet ditt på.

La oss si at du for eksempel designer en plakat for å reklamere for et lunsjtilbud på restauranten din. Du kan skrive «Lunsjtilbud» med store bokstaver øverst, plassere detaljene i mindre skrift midt på siden og til slutt føre opp kontaktinformasjonen til restauranten din nederst.

Bunnlinje? Når det gjelder visuelt hierarki, er det større sannsynlighet for at store og utfyllende elementer fanger oppmerksomheten til forbigående enn mindre elementer.

Tips fra VistaPrint

Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal sette dette hierarkiet ut i praksis, kan du bruke en mal som allerede har strukturert teksten for deg! Trenger du hjelp til å komme i gang? VistaPrint har flere hundre skiltmaler du kan bruke på skiltdesignet ditt!

… og lesbarhet får folk til å forstå hva de leser.

Som vi nevnte tidligere, og for at skiltet ditt skal bli effektivt, må kundene klare å lese hva som står der. Det finnes også andre elementer enn kontrast og hierarki som påvirker lesbarheten til skiltet ditt.

Hvilke elementer kan det være? Følgende designelementer kan få stor innvirkning på om skiltet ditt er lesbart eller ikke:

 • Skrifttypen. Det finnes ikke mange andre designelementer som er like viktige som skrifttypene du bruker. «Valg av skrifttype kan til og med ødelegge et skilt», sier Tristan. Enkelte skrifttyper er lettere å lese enn andre, for eksempel enkle «sans serif» skrifttyper (som Arial) er enklere å lese enn en mer kompleks skrifttype (som Pinyon Script), særlig hvis skiltet skal leses på avstand. Hvis du ønsker å lage et så lesbart skilt som mulig, bør du holde deg til enkle skrifttyper, og hvis du går for mer håndskrevne typer, må du gjøre skriften stor nok.
 • Luft. Det kan være fristende å fylle ut hele plakaten, banneret eller skiltet med informasjon. Vær oppmerksom på at det kan være visuelt overveldende med for mye tekst på én plass, og det blir vanskeligere for kundene å lese innholdet. Du bør heller leke med «luft» i designet ditt. «Fullstappede skilter er vanskeligere å lese, så ikke være redd for ‘tomme’ eller ‘hvite’ områder», forteller Tristan. «Prøv å gi skiltet ditt mellom 30 og 40 % tomrom slik at viktige elementer, som logo og budskap, kommer tydelig fram.»
 • Bokstavtype. Det kan være effektivt å bruke store bokstaver hvis du ønsker å sette fokus på ett ord eller én setning. Men ikke overdriv. STORE BOKSTAVER KAN FAKTISK GJØRE AT DET BLIR VANSKELIGERE Å FORSTÅ SKILTET DITT. (Eller?)
 • Bokstavhøyde. Høyden på bokstavene påvirker også lesbarheten til skiltet: Jo høyere bokstaver, jo lettere blir det å lese skiltet på avstand. Denne oversikten viser deg eksempler på hvor høye bokstaver du må bruke ut ifra hvor langt unna kundene står når de leser skiltet ditt:

Bunnlinje? «Lesbarhet er uten tvil den viktigste faktoren når det gjelder skiltdesign», sier Tristan. «Et skilt skal formidle en beskjed raskt og tydelig – og alle designavgjørelsene du tar bør helle i den retningen.»

Andre ideer til ideelle skiltdesign

Vil du lære mer om hvordan du lager effektive skilt? Her får du noen tips du kan bruke i designprosessen:

 • Bruk farge for å oppmuntre til handling. Farger er sterke greier. «Farger har en psykologisk, emosjonell og kulturell innvirkning som kan påvirke kundeavgjørelser og kjøpsprosessen», sier Tristan. Hva skal du da gjøre for at skiltingen skal bli effektiv? Bruk denne innvirkningen til din egen fordel. Hvis du for eksempel ønsker å vekke interessen for det kommende salget ditt, bør du bruke rød farge i skiltdesignet ditt, fordi rødt er forbundet med forventninger. Hvis du ønsker at skiltet ditt skal inspirere til tillit, bør du bruke blått i designet ditt, fordi blått knyttes til avhengighet og troverdighet.
 • Tenk over hvor skiltet skal plasseres. Det er viktig å tenke over hvor skiltet skal stå når det er ferdig, slik at du tilpasser skiltet til omgivelsene. «Hvor skiltet skal stå og hvordan du ønsker at det skal oppfattes er grunnleggende for designet ditt», sier Tristan. «Skal forbipasserende se det når de kommer til fots? Eller fra et bilvindu? Konkurrerer det om oppmerksomheten blant andre skilter på et travelt kjøpesenter, eller henger det i en rolig gate? Disse svarene bidrar til å gi en pekepinn på størrelsen, form og design som kan passe til ditt skilt.»
 • Bruk skilt til å styrke merkevarebyggingen din. Skilting gir deg en mulighet til å styrke merkevarebevisstheten blant kundene dine – og det bør du benytte deg av. «Design skiltet ditt slik at det passer med resten av markedsføringen din: Bruk de samme skrifttypene, logoene, fargene og ‘tone of voice’,» forteller Tristan. «Du vil jo at skiltet ditt skal vises, men det må også stå i stil med merkevaren din. Denne konsistensen gjør at målgruppen din kjenner deg igjen, føler seg trygg og stoler på deg.»
 • Våg å bruke kreative design. Skiltet ditt skal fange kundenes oppmerksomhet, og for å få til deg, må du «tenke nytt» om skiltdesignet ditt. Vær kreativ! Finne nye og ulike måter å fremme budskapet ditt på og lag et kreativt design: Se etter nyere, freshere og mer innovative skiltdesign. Jo bedre det fanger kundenes oppmerksomhet, jo bedre blir resultatene.