Slik lager du en stilguide for merkevaren din

Forventet lesetid: 6 minutter

Vi tok en prat med Tristan LeBreton, Creative Director i 99designs by Vista, for å få tips til å lage en merkevarestilguide. Les videre for å høre hvilke råd Tristan har å gi og hvorfor bedriften din trenger en stilguide.

Ettersom bedriften din vokser, når du ut til flere potensielle kunder for første gang. Disse personene tar kanskje imot et visittkort fra deg på et arrangement og besøker nettsidene dine, så derfor bør alle opplevelsene være konsistente.

Merkevaren din handler ikke bare om logoen eller fargevalget. Det er selve opplevelsen du gir til folk som teller, og da spesielt ordene de bruker om deg når de anbefaler deg til andre. Faktisk så er det å være konsistent en viktig del av stilguiden til merkevaren din.

Ifølge Tristan LeBreton, Creative Director i 99designs fra Vista, er en stilguide et dokument som viser hvordan bedriften din ser ut og hvordan den snakker til omgivelsene. «Den viser hva som er selve hjertet, selve pulsen til merkevaren din: misjonen, visjonen og verdiene. Du kan se på stilguiden som et slags visuelt referanseverktøy for bedriften din.»

Stilguiden din påser at alle trykksakene og den digitale markedsføringen din henger sammen, er koordinert og representerer bedriften din nøyaktig og på profesjonelt vis. Detaljerte merkevareretningslinjer kan også hjelpe nyansatte til å forstå hvordan du snakker om bedriften, produktene og tjenestene dine, altså hvilke ord du bruker når du gjør det.

Tristan forteller at en stilguide for en merkevare vanligvis inneholder et sammendrag av merkevarehistorien din: logovarianter, «best usage», fargepalett, «tone of voice» (måten du snakker på) og den foretrukne typografien merkevaren bruker. «Dette er et kraftig verktøy for små bedrifter, fordi det legger føringer for den helhetlige merkevareidentiteten din. På samme tid viser du hvordan alt henger sammen og hvordan det brukes. Du posisjonerer deg som en troverdig og pålitelig partner man kan stole på. Det er vel derfor folk også kaller det ‘merkevarebibelen’.»

Her finner du alt du trenger for å lage din egen stilguide til bedriften din:

1. Begynn med «hvordan».

Tristan bemerker at før du i det hele tatt begynner utformingen av stilguiden, må du kjenne merkevaren din ut og inn. «Du må identifisere misjonen, visjonen, kjerneverdiene, merkevarepersonaliteten din og målgruppen din. Merkevareidentiteten din brukes som en vektor for å kommunisere disse elementene til publikum, så det er viktig å få dette på plass først.»

Derfor er det en god ide å starte stilguiden med merkevarens misjon, visjon eller en handlingsorientert setning om hvordan bedriften din hjelper kundene. Vi bruker å starte med et avsnitt om misjonen til bedriften fordi det umiddelbart viser hvilke kunder du ønsker å nå ut til. Det setter tonen for hvordan du presenterer merkevaren din og hvordan du kommuniserer det du står for.

I tillegg til å definere hva du gjør, så deler også merkevaremisjonen meningen med arbeidet ditt og hvordan du ønsker å påvirke verden rundt deg. Den viser hva du gjør for andre og hvilken fremgangsmåte du benytter for å nå målene du har satt for deg og for bedriften.

Tips fra VistaPrint

Vanskelig å starte? Tristan anbefaler at du starter med å hente inn referanser og inspirasjon fra eksisterende merker. «Hva liker du ved designet til de andre?» Vær spesifikk når du tar notater, si hva du mener om skrifttypen deres eller måten de uttrykker seg på. Dette kan hjelpe deg når du skal lage et detaljert bilde av hva du liker – og ikke liker.»

2. Identifiser det som gjør deg unik.

Før du formulerer misjonen din, må du ha identifisert ditt «unique selling point» (USP). USP-en din kommuniserer hva som gjør at din bedrift skiller seg fra konkurrentene, og dette er en annen brikke i merkevarepuslespillet som du må ha på det rene i stilguiden din.

Ditt USP snakker direkte til personene i målgruppen din, på deres språk, og om problemene, overbevisningene eller bekymringene deres. Hvis du inkluderer ditt USP på en konsistent måte både på trykk og digitalt, bygger du troverdighet og får målgruppen til å huske merkevaren din. Branding handler om gjenkjenning, og ditt USP spiller en viktig rolle når det gjelder å overbevise folk om hvorfor de bør velge deg framfor konkurrentene.

Og selv om merkevaremisjonen, verdiene og USP ikke er håndfaste markedsføringselementer, utgjør de grunnlaget for enhver interaksjon med bedriften din. De legger føringer for hvilken tone du bruker når du henvender deg til målgruppen, hvilken kanal og plattform du velger, så det er nesten umulig å komme unna disse når du skal utvikle stilguiden for merkevaren din.

3. Bestem hvordan logoen din skal brukes.

Logoen er den visuelle representasjonen av bedriften din som gjør det enkelt for folk å kjenne igjen merkevaren din. Det er en god ide å inkludere logoen din i stilguiden til merkevaren din sammen med en forklaring for hva den står for. Ettersom merkevarens stilguide skal være informerende og en ressurs for både interne og eksterne partnere, kan de være greit med noen forklaringer.

I tillegg til bør stilguiden til merkevaren din vise hva som er riktig bruk av logoen din – og hva som ikke er det. Bruk så mange versjoner av logoen som du trenger i stilguiden, og sørg for at alle er knyttet til et spesifikt bruksområde. Det er her du kan uttrykke deg om logoen, så vær så omfattende eller ordfattig som du vil. Hvis du for eksempel oppgir regler for ulike størrelsesforhold, fargeinversjoner og svart-hvitt-versjoner av logoen, blir det enklere å holde det konsistent i markedsføringsmaterialet.

Tristan forteller videre at «konsistens er noe av det viktigste vi bør tenke på når vi skal skape en sterk merkevareidentitet som kundene kjenner igjen, føler seg knyttet til og ikke minst stoler på. Hvis merket ditt ser annerledes ut på nettsidene dine enn det gjør i sosiale medier, kan kundene bli forvirret. Merkevarens stilguide er en slags fasit på hvordan merkevaren din skal se ut, uansett hvor den blir brukt.»

4. Definer fargepaletten.

I tillegg til logoen din, bør du identifisere to til tre farger i fargepaletten din. Legg til disse fargene i merkevarens stilguide. Skriv ned fargenavnene, CMYK- og HEX-kodene (HTML-versjonene av fargenavnene).

På samme måte som logoen, er det viktig å bruke disse fargene konsistent på markedsføringsmaterialet, skiltingen, nettsidene dine og i sosiale medier for å kunne bygge en merkevare med godt rykte som folk kjenner igjen. Ved å legge til fargevalget i stilguiden unngår du feil bruk.

Det tar tid å finne den perfekte fargekombinasjonen, så husk at du bør undersøke hvilke fargesammensetninger som er populære før du tar et valg. Når du har funnet fargene du liker, fører du dem inn i fargepaletten din i stilguiden. Dette kommer til å spare deg for tid når du leter etter informasjon om fargekodene dine neste gang du skal lage trykksaker eller publisere noe konsistent på nettet.

Tips fra VistaPrint

Når du setter sammen stilguiden din, anbefaler Tristan at du også er tydelig på hvordan guiden skal brukes i fremtiden. «Kommer brukerne til å benytte den for å forstå merkevarens uttrykksmåte? Trenger du HEX-kodene til nettsiden din eller CMYK-fargene til en trykksak? Tenk over hvem som kommer til å bruke stilguiden. Er det bare deg, en ansatt eller en freelance? Dette kan ha innvirkninger på hvordan du skriver den og hva du tar med.

5. Velg skrifttype.

På lik linje med merkevarens farger, må du bruke de samme skrifttypene for å skape et troverdig merke. Da du designet visittkortene din eller lagde den første flyeren din, valgte du sikkert et par skrifttyper som føltes riktig for din bedrift. Så du kan godt se på disse som de godkjente skrifttypene dine. Skriv ned navnet på disse skrifttypene og størrelsene du ønsker å bruke i stilguiden sammen med eksempler på bruken av dem.

6. Velg riktige bilder og illustrasjoner.

Å legge til noen godkjente bilder (helst originalbilder) og temaer som passer til merkevaren din er en effektiv måte å kommunisere rundt det bedriften din driver med. En ekstra beskrivelse av nisjeområder kan også legge føringer for hvilke bilder som blir brukt i tilknyting til merkevaren din i fremtiden. I Nomad-eksempelet over ser du estetikken de prøver å vise, og det kommer klart fram hvilke bilder som fungerer for denne merkevaren. Dette er faktisk selve meningen med bildeutvelgelsen. Du trenger ikke hundrevis av bilder, men velg heller noe få som viser merkevarens ulike fokusområder og verdier.

Inspirasjonssidene er også hjelpsomme fordi de gir små glimt av ideer som reflekterer merkevarens visuelle identitet. Denne informasjonen er nyttig når du skal snakke med en forfatter eller designer om merkevarestilen din eller ta imot et nytt medlem av teamet.

7. Bestem hvordan du skal høres ut.

Måten du henvender deg til kundene på, er svært viktig … så sørg for at du har en klart definert «brand voice». Du har kanskje hørt om «voice» og «tone» her og der, men det er faktisk en forskjell på disse. Merkevaren din har den samme stemmen hele tiden, men tonen varierer fra samtale til samtale.

«Voice» er merkevarens personlighet, som ofte blir beskrevet med adjektiver. Denne personligheten gjør det skriftlige materialet ditt mer konsistent.

«Tone» er det følelsesmessige toneleiet du bruker. Dette handler om hvordan merkevaren «snakker» i ulike sammenhenger, avhengig av tilhørerskare, omstendigheter eller tema.

Bedriftens «voice» / personlighet er ikke noe vi kan ta på, på samme måte som en logo, men det er en fullverdig del av merkevareidentiteten din. Merkevarens personlighet bør være den samme uansett om du kommuniserer via en flyer eller på Facebook-siden din.

Gi så mange eksempler du klarer, slik at personligheten høres konsistent ut, uansett hvem som skriver for bedriften din og hvor teksten publiseres.

8. Gi mer informasjon om skrivestilen.

STORE BOKSTAVER eller Store bokstaver i første ord i første setning?

Måten du skriver på, påvirker tonen i budskapet. Alle språk er fleksible, og det finnes mange måter å skrive et ord å i et budskap. Ved å definere hva slags skrivestil merkevaren skal ha, kan du sørge for et konsistent uttrykk.

Se på denne teksten for eksempel:

Kontakt oss for et prisoverslag

KONTAKT OSS FOR ET PRISOVERSLAG

Det føltes svært ulikt, ikke sant?

Teksten i store bokstaver virker mye strengere. Nesten som om de roper. På den annen side har teksten i små bokstaver ingen tegnsetting på slutten. Det gjør budskapet mindre formelt, det føles ikke ut som en ordre.

Husk likevel på at store bokstaver kan være riktig i enkelte tilfeller. Kanskje du bør bruke store bokstaver i firmanavnet ditt for å vise energi og dristighet, eller på en reklameflyer hvis du vil bygge opp forventninger.

9. Del stilguiden med andre.

Når stilguiden er klar, bør du tenke på hvordan du skal dele den med andre. Skal det være et delt dokument som alle ansatte kan bidra til å forbedre? Skal den trykkes og henges opp på kontoret? Trenger du et passord for å beskytte dokumentet? Det finnes et gratis verktøy du kan bruke for å lagre og dele stilguiden. Dette verktøyet er Google Slides. Denne plattformen er ideell hvis du ønsker å skape en levende stilguide som du kan oppdatere og dele på e-post. Den velkjente arbeidsflyten gjør det enkelt å samarbeid om å oppnå gode resultater.