Vilkår og betingelser for bilmagneter

Disse vilkårene og betingelsene for bilmagneter («magnet-vilkår») etablerer riktig bruk og vedlikehold av bilmagnet-produktet («magneten»).
Vistaprints generelle vilkår og betingelser og dets definerte vilkår er inkludert gjennom referanse og anses som en del av «magnet-vilkårene» nedenfor. Der det er en forskjell mellom de generelle vilkårene og betingelsene og disse magnet-vilkårene, skal magnet-vilkårene overstyre.

Ved å kjøpe magneten, samtykker du i å være bundet av våre Generelle vilkår og betingelser og mer spesifikt av disse magnet-vilkårene. Vennligst les både magnet-vilkårene nedenfor samt våre Generelle vilkår og betingelser, nøye. Hvis du har spørsmål om magneten, kan du ringe kundeservice på 800 25 166.

Last ned PDF-versjonen av denne siden

Fremgangsmåte for påføring*

 1. Forberedelse
 • Før du fester magneten på en metalloverflate, må du sørge for at all lakk, klarlakk og voks er tørket eller herdet. Gjennomsnittlig tørketid er: maling: 90 dager, klarlakk: 60 dager og voks: 2 dager.
 • Før påføring, må du rengjøre den metalliske overflaten og magneten med et mildt vaskemiddel. Tørk med en myk klut og la det bli helt tørt. Følg instruksjonene på vaskemiddelet og fra bilprodusenten.
 • Magneten bør ha romtemperatur når du påfører den.
 • Vær forsiktig når du håndterer magneten under svært kalde forhold, da den kan bli skjør.
 1. Bestem hvor du vil plassere magneten
 • Pass på at overflaten er metallisk og glatt, flat eller bare svakt buet.
 • Ikke påfør magneten på steder som ikke er av stål eller metall, eller som har store områder som ikke er av metall. Aluminium, tre eller fiberglass fungerer ikke som overflate.
 1. Fest magneten på overflaten.
 • Pass på at hele magneten er flat mot den metalliske overflaten. Ikke plassér den over ujevne eller buede områder (lister, skjermer, bilmerker osv.)
 • Pass på at det ikke er luftbobler eller fuktighet mellom magneten og bilens overflate og at hjørnene og kantene er glatte og jevne med overflaten.
 • Krumninger på kantene av magneten kan resultere i at den faller av.
 • For å justere plasseringen av magneten etter at du har plassert den, fjerner du den helt og plasserer den på nytt ved å løfte den fra sidene – ikke fjern den fra hjørnene. Merk at hvis du skyver magneten på plass, kan det forårsake at den strekkes og/eller skrapes opp.

* HVIS DU IKKE FØLGER DE FORANNEVNTE INSTRUKSJONENE, KAN DET FORÅRSAKE SKADE PÅ SELVE MAGNETEN OG PÅ OVERFLATEN DU FESTER DEN PÅ. DET KAN OGSÅ ØKE SANNSYNLIGHETEN FOR AT MAGNETEN IKKE FESTER SEG RIKTIG OG KAN FALLE AV UNDER BRUK. VERKEN VISTAPRINT B.V. ELLER NOEN AV DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER ANDRE TILKNYTTEDE SELSKAPER VIL STÅ ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER EN TREDJEPART FOR TAP, KRAV ELLER ANDRE SKADER PÅ MAGNETEN, OVERFLATEN DEN FESTES PÅ, ELLER GJENSTANDER ELLER PERSONER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADE, SOM ER FORÅRSAKET AV ALLE FORMER FOR MISBRUK AV MAGNETEN ELLER VED IKKE Å FØLGE INSTRUKSJONENE.

Advarsler

Ved ikke å følge disse advarslene, kan det resultere i skade på magneten eller på kjøretøyet og øke sannsynligheten for at magneten ikke fester seg skikkelig og faller av.

 • Ikke bruk en magnet hvis den har luftbobler, rynker, bøyde hjørner og/eller kanter eller hvis den er skadet på annen måte.

 • Ikke overstig fartsgrensen eller annen anbefalt makshastighet.

 • Ikke plassér magneten over ujevne overflater, armaturer eller buede overflater, som lister, lys, reflekser, dekaler, striper, luftinntak, kamre og spoilere.

 • Ikke fest magneten på horisontale metalloverflater (som biltak) og pass på at du ikke plasserer den i direkte eller konstant sollys eller ekstrem varme.

 • Ikke fest magneten utenpå en annen magnet på bilen.

 • Langtidsbruk av magneten på lakkerte overflater utendørs kan føre til falming, siden den underliggende fargen er skjermet fra ultrafiolette stråler.

 • Magneten må ikke brukes under vann eller på fly.

 • Husk på å fjerne magneten før du vasker kjøretøyet.