Koronavirus/COVID-19: Vistaprint Oppdateringer og Ofte stilte spørsmål

Det er iverksatt ulike tiltak rundt om verden. Kan jeg bestille produktene og få dem levert?

  • Vistaprints tjenester er i drift på flere steder i verden, og vi samarbeider med tredjeparts fraktleverandører for å sikre trygg levering til riktig tid..

Hvilke tiltak har dere iverksatt for å sikre de ansatte?

  • Helsen og sikkerheten til våre ansatte har alltid førsteprioritet. Alle våre arbeidsplasser har lokale forhold å rette seg etter, og vi iverksetter proaktive tiltak for å redusere smitterisikoen blant de ansatte på de ulike stedene. Vi har bedt alle teammedlemmer som kan om å jobbe hjemmefra. Vi evaluerer kontinuerlig hvilke ekstra trinn som kan være aktuelle for å ivareta ansattes helse og sikkerhet.
  • På steder der vi har ansatte som må være på stedet for å gjøre jobben sin, har vi økt rengjøring, desinfisering og andre helseprotokoller.

Har det vært driftsforstyrrelser som har påvirket Vistaprints kunder?

  • Vi har opplevd svært små forstyrrelser i tjenesten til våre kunder frem til nå.
  • Regner dere med at produksjonen stanses?
  • Vi forventer ikke at noen av våre produksjonsanlegg vil måtte stenge per i dag. Men det vil være uforsvarlig ikke å legge en plan for det verste scenariet. Derfor har vi opprettet og testet beredskapsplaner for å holde driften i gang i tilfelle et av våre produksjonssteder eller kundeservice får problemer.
  • Helsen og sikkerheten til våre ansatte har alltid førsteprioritet. For våre produksjons- og CARE-steder, der det viktige arbeidet til våre ansatte ikke kan utføres hjemmefra, har lokale ledere iverksatt nødvendige og tilpassede tiltak, inklusiv hyppigere rengjøring og desinfeksjonsprotokoller. Det er også iverksatt tilpassede skiftmønstre for å unngå overlappende skift samt temperaturskanning for å sikre helse og sikkerhet.

Hva er virkningen av en midlertidig nedleggelse av et produksjons- og/eller kundebehandlingsanlegg?

  • Som en global virksomhet har vi mulighet til å flytte produksjon og kundehenvendelser til steder som ikke er rammet hvis dette blir nødvendig. Vi har etablert beredskapsteam hos Vistaprint og har åpne kommunikasjonskanaler med andre Cimpress-bedrifter for å dele erfaringer.

Forventer dere avbrudd i forsyningskjeden?

  • Forsyningskjeden vår er fortsatt robust, og vi har lager av råvarer på plass for de kommende månedene.

Nyttige ressurser for små bedrifter: