Klaging på opphavsrett og varemerke knyttet til Webhosting-kunder hos Vistaprint

OPPHAVSRETT

Hvis du mener at det rettighetsbeskyttede arbeidet ditt har blitt krenket av et nettsted som Vistaprint leverer hostingtjenester for, og du vil at vi skal ta ned eller deaktivere det krenkende materialet, må du gi oss all den nødvendige informasjonen i Varsel om påstått krenkelse, nedenfor. Den forespurte informasjonen skal i vesentlig grad overholde kravene i Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C Section 512(c)(3)(A).

Vi krever følgende informasjon fra deg:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.
 2. Identifikasjon av det rettighetsbeskyttede arbeidet som er påstått krenket, eller, hvis flere rettighetsbeskyttede arbeider på ett enkelt nettsted dekkes av ett enkelt varsel, en representativ liste over slike arbeider.
 3. Identifikasjon av materialet som er påstått krenkende, eller som er gjenstand for krenkende aktivitet, og tilstrekkelig informasjon slik at vi kan finne materialet.
 4. Tilstrekkelig informasjon slik at vi kan kontakte deg, for eksempel en adresse, et telefonnummer og, hvis dette er tilgjengelig, en e-postadresse som du kan kontaktes på.
 5. En erklæring om at du har god tro på at bruk av materialet på den måte det klages på, ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, agenten eller loven.
 6. En erklæring om at informasjonen i varselet er riktig, og under mened, og at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Ethvert varsel som unnlater å overholde de ovenstående kravene, skal ikke anses å gi
Vistaprint faktisk kunnskap om krenkelse eller gjøre Vistaprint oppmerksom på fakta eller omstendigheter der krenkende materiale eller handlinger er åpenbare. Vistaprints registrerte agent i henhold til 37 C.F.R. § 201.38, er:

Utpekt agent: Victoria Clifford
Agentens adresse: Cimpress USA Incorporated
170 Data Drive, Waltham, MA 02451, USA
Telefon: (781) 652-6300
Faks: (781) 652-6092
E-post: [email protected]

Last ned Varsel om påstått krenkelse

VAREMERKE

Disse retningslinjene og denne prosessen er designet for å adressere varemerkerelaterte klager for hjemmesider som Vistaprint hoster for sine kunder.

Vistaprint tilbyr elektroniske tjenester inkludert hosting av hjemmesider og kjøp av domenenavn (ved hjelp av en tredjeparts registrator) gjennom bruk av automatiske, kundebetjente
nettbaserte verktøy. Vårt verktøysett inkluderer en mengde maler og nettbaserte redigeringsfunksjoner som lar kundene våre lage, angi og/eller laste opp ønskelig innhold til sine hjemmesider.

Som en del av våre Vilkår og betingelser garanterer våre kunder at de har nødvendige immaterielle rettigheter
til alt innhold de oppretter eller laster opp til våre servere som en del av deres kundenettsted. I tillegg samtykker våre kunder i å holde Vistaprint skadesløs for alt ansvar som kan være resultatet av brudd på garantier, inkludert den tidligere nevnte garantien for immaterielle rettigheter.

Dersom du har en bekymring relatert til bruk av ditt varemerke på en hjemmeside hostet av Vistaprint, send den følgende informasjonen til [email protected]:

 1. Dokumentasjon som identifiserer din gyldige varemerkerettighet og produktene og/eller tjenesten den gjelder. En gyldig varemerkerettighet består av et varemerke registrert hos et nasjonalt statlig organ. Disse retningslinjene gjelder ikke for uregistrerte “sedvanerett”-rettigheter eller varemerker som kun er registrerte i lokale (fylkes-) registre.
 2. Et dokumentert eksempel på bruken av varemerke klagen gjelder på kundehjemmesiden hostet av Vistaprint inkludert de bestemte produktene og/eller tjenestene som tilbys av kunden og hvorfor du mener at denne bruken er et brudd på dine rettigheter. Inkluder spesifikke URL-er, skjermbilder eller annen relevant dokumentasjon.
 3. Kontaktinformasjonen for eieren av varemerket inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 4. En erklæring som beskriver din fullmakt for denne saken (dersom du ikke er eieren av varemerket).

Etter mottak av klagen vil Vistaprint starte en undersøkelse av saken. Dersom vi etter å ha foretatt undersøkelsen mener at det finnes et rimelig grunnlag for klagen, vil vi:

 1. Videresende klagen, inkludert all informasjon du har presentert, til kunden som er ansvarlig for hjemmesiden klagen gjelder.
 2. Be om at kunden enten løser saken direkte med eieren av varemerket (eller en autorisert part), eller fjerner innholdet det klages på fra hjemmesiden innen en periode på to uker.
 3. Dersom kunden etter to uker enten ikke har fjernet innholdet det klages på eller gitt oss et rimelig grunnlag for å tro at disputten med eieren av varemerket har blitt løst eller avventer en løsning, suspenderer vi hjemmesiden.
 4. Dersom klagen omhandler et domenenavn som er registrert på vegne av en kunde, vil Vistaprint, etter perioden på to uker, suspendere hjemmesiden, videresende domenenavnet til en umerket hjemmeside og la domeneregistreringen utløpe naturlig (vanligvis ett år etter første registrering eller siste årlige fornyelse).
 5. Dersom klagen er relatert til kjøp av nøkkelord for betalte søketjenester fra tredjeparter (slik som Adwords™-programmet fra Google™), vil våre retningslinjer generelt sett være de samme som søkeleverandørens retningslinjer når det gjelder varemerkesaker.

Vistaprint er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å undersøke saker som ikke samsvarer med prosessen eller informasjonskravene som presenteres ovenfor. Ikke desto mindre, og til den grad det er mulig,
vil klager relatert til Vistaprint hostede kundehjemmesider og tredjeparts varemerker bli behandlet ved hjelp av den foregående prosessen.

I løpet av våre undersøkelser, dersom omstendighetene krever det, og i henhold til vår egen diskresjon, kan Vistaprint følge en forbedret, forsinket, framskyndet eller modifisert prosess i forhold til det som beskrives over.