Sist oppdatert: 12. april 2024

Les disse Vista-kontovilkårene («Kontovilkår») nøye. Disse kontovilkårene regulerer registreringen, tilgangen til og bruken av Vista-kontoen din («Konto»). Ved å registrere deg, få tilgang til eller bruke kontoen godtar du å være bundet av disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer av disse kontovilkårene til enhver tid uten forvarsel. Du bør lese disse kontovilkårene hver gang du bruker kontoen din. Når vi oppdaterer kontovilkårene, oppdaterer vi datoen øverst på denne siden. Ved å bruke kontoen etter at en ny versjon av kontovilkårene er lagt ut, godtar du vilkårene og betingelsene for en slik ny versjon.

Vilkår og betingelser for signaturtjenestene
Nettstedene til Vistas signaturtjenester (inkludert VistaPrint, VistaCreate og 99designs fra Vista) og produktene og tjenestene som er omtalt og tilgjengelig på disse signaturtjenestenes nettsteder er underlagt deres egne generelle vilkår og betingelser. Du godtar å være bundet av disse separate vilkårene når du går inn på eller bruker signaturtjenestenes respektive nettsteder (inkludert mobilnettsteder) og relaterte verktøy, applikasjoner og/eller tjenester («signaturtjenestenettsteder og -apper»). Les de generelle vilkårene og betingelsene som gjelder for hver av våre signaturtjenestesider og -apper som er oppført nedenfor (hver, «signaturtjenestevilkår»):

Hvis det oppstår en konflikt mellom disse kontovilkårene og vilkårene for signaturtjenesten, skal vilkårene for signaturtjenesten ha forrang.

 1. Juridisk avtale
  Disse kontovilkårene utgjør en bindende og håndhevbar juridisk avtale mellom deg og Cimpress Schweiz GmbH, et sveitsisk aksjeselskap og et heleid datterselskap av Cimpress plc, et irsk allmennaksjeselskap. Cimpress Schweiz GmbH og visse andre Cimpress plc-datterselskaper driver Vistas globale netthandelsvirksomhet sammen. Når begrepet «Vista» brukes i disse kontovilkårene for å referere til en forretningsenhet, skal det tolkes til å referere til Cimpress Schweiz GmbH og de Cimpress plc-datterselskapene som deltar i driften av Vista-virksomheten.

 2. Kontoen din
  2.1 Før du kan legge inn en bestilling på nett eller bruke visse tjenester eller funksjoner som tilbys på signaturtjenestesider og -apper, trenger du en Vista-konto. Vi tilbyr en funksjon for engangspålogging, som lar oss tilby funksjoner som muligheten til å bruke påloggingsinformasjonen din på tvers av våre signaturtjenester, inkludert VistaPrint, VistaCreate og 99design fra Vista.
  2.2 Du samtykker til at du gir fullstendig, oppdatert og nøyaktig informasjon om deg selv som forespurt, og at du vil holde denne informasjonen oppdatert. Alle personopplysninger som samles inn, behandles slik det beskrives i Vistas retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Du er ansvarlig for å ivareta konfidensialiteten og sikkerheten til påloggingsinformasjonen du bruker for å få tilgang til kontoen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter og handlinger som skjer på eller gjennom kontoen din. Du varsler oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av kontoen din.
  2.3 Du må være minst 18 år for å opprette og bruke en Vista-konto. Ved å opprette en Vista-konto sier du at du er minst 18 år gammel.
  2.4 Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, midlertidig eller permanent å suspendere og/eller avslutte tjenesten vår til deg og/eller kontoen din når som helst og av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, ditt brudd på disse kontovilkårene, evt. vilkår for signaturtjeneste og/eller tilleggsvilkår, eventuelle signaturtjenestenettsteder og -apper og/eller at du har engasjert deg i uønskede aktiviteter. Denne handlingen skjer fullt og helt etter vårt skjønn, og det iverksettes ingen korrespondanse. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar av noe slag for deg eller en tredjepart som følge av slike avslag, innstillinger eller avslutninger.

 3. Skadeerstatning
  Du samtykker i at du skal holde Vista, direktører, ledere og ansatte skadesløse og beskytte dem mot ethvert krav, ansvar, skade, utgifter og kostnader, inkludert rimelige juridiske utgifter som oppstår hvis du bryter disse kontovilkårene.

 4. Ansvarsfraskrivelse fra garanti
  KONTOEN DIN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. DU ERKJENNER AT DRIFTEN AV KONTOEN KANSKJE IKKE ER FRI FOR AVBRUDD ELLER FEIL.

 5. Ansvarsbegrensning
  VERKEN VISTA, LISENSHAVERNE, LEVERANDØRENE, SELGERNE, LEDERNE, DIREKTØRENE, DE ANSATTE ELLER AGENTER ER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, ELLER NOEN FORM FOR SKADE SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM VISTA HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE SOM HAR OPPSTÅTT SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV KONTOEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER SOM OPPSTÅR VED FEIL, UTELATELSE, VIRUS, FORSINKELSE ELLER AVBRUDD I TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VISTA HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR SKADER ELLER KONSEKVENSER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DIN UPASSENDE ELLER ULOVLIGE BRUK AV KONTOEN DIN.

 6. Eksportlover
  Du erklærer og garanterer at du til enhver tid overholder og skal fortsette å overholde alle gjeldende restriksjoner i alle relevante sanksjoner og lover, forskrifter eller bestemmelser om sanksjoner og eksport og handelskontroller fra FN, EU og EUs medlemsland, Norge, Sveits, Storbritannia, USA og andre land hvor lover, forskrifter eller bestemmelser gjelder for de involverte partene eller aktivitetene beskrevet i disse vilkårene (samlet kalt «handelslovene»), og at de ikke skal utføre noen aktiviteter eller unnlate å utføre aktiviteter som setter Vista i fare for å bryte handelslover eller tvangsfullbyrdelseslov eller restriksjoner under disse. Kunden erklærer og garanterer videre at de ikke er: (a) gjenstand for sanksjoner etter, eller eies (50 % eller mer av aksjene eller stemmerettighetene) eller kontrolleres av, eller opptrer på vegne av, noen part som er gjenstand for sanksjoner etter handelslover; eller (b) bosatt, stiftet eller med beliggenhet i, eller direkte eller indirekte vil overføre noen produkter eller tjenester mottatt fra noen av disse Vista-signaturtjenestene til: Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria, Krim, (inkludert Sevastopol), de såkalte Donetsk (DNR)- eller Luhansk (LNR)-republikkene.

 7. Retningslinjene for personvern og informasjonskapsler
  Vistas retningslinjer for personvern og informasjonskapsler beskriver hvordan vi samler inn, bruker, behandler, oppgir, deler, lagrer og beskytter informasjonen du sender til oss i løpet av bruken av nettstedet vårt og kontoen din. Vistas retningslinjer for personvern og informasjonskapsler gjelder for hvert besøk på nettstedet og enhver bruk av tjenestene våre.

 8. Gjeldende lov, domsmakt og tvisteløsning
  8.1 Alle spørsmål vedrørende beskyttelse, brudd eller misbruk av opphavsrettslig beskyttet materiale skal reguleres i henhold til opphavsrettslovgivningen i USA. Alle andre saker som gjelder din tilgang til kontoen eller bruken av denne, skal styres i henhold til lovgivningen i Nederland. Du samtykker i at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder for salg i henhold til disse kontovilkårene.
  8.2 Juridiske tiltak eller prosedyrer knyttet til din tilgang til eller bruk av denne kontoen, eller som følge av slik bruk, skal gjennomføres i Amsterdam i Nederland. Du aksepterer domsmakten til rettsinstansene i Amsterdam (Nederland) og samtykker også i slike juridiske handlinger eller prosedyrer skal behandles av disse domstolene. Videre samtykker du i at du ikke iverksetter juridiske tiltak eller prosedyrer som omfatter Vista, og at en rettsinstans med sete i Amsterdam i Nederland ikke er et passende forum for slike juridiske tiltak eller prosedyrer.
  8.3 Europakommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR-plattformen) som du finner her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til å inngå en tvisteløsningprosedyre i SGC ( det nederlandske forbrukerrådet).