Generell vilkår og betingelser

Vistaprint B.V. – Generelle vilkår og betingelser

Les de generelle vilkårene og betingelsene nøye. Disse generelle vilkårene og betingelsene styrer din tilgang, bruk og bestillinger gjort på www.vistaprint.no og mobile nettsteder (samlet kalt «Nettstedet») i tillegg til tilbud og salg av produkter og tjenester fra Vistaprint B.V. og/eller eventuelle tilknyttede selskaper og/eller leverandører («Vistaprint», «vi», «oss» eller «vår»). I tillegg bør du se gjennom våre Regler for personvern og informasjonskapsler.

Last ned PDF-versjonen av denne siden

Våre produktspesifikke vilkår

Les våre produktspesifikke vilkår som skal gjelde for produkter og tjenester som er listet opp nedenfor («Produktspesifikke vilkår»). Der det er en forskjell mellom de generelle vilkårene og betingelsene og disse produktspesifikke vilkårene, skal de produktspesifikke vilkårene overstyre.

1. Anvendbarhet

1.1 Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet og relaterte programvareverktøy, applikasjoner eller annen Vistaprint-tjeneste, samtykker du i å være bundet av vilkårene i våre regler for personvern og informasjonskapsler, de produktspesifikke vilkårene og de følgende generelle vilkårene og betingelsene («Vistaprints Bruksvilkår»). samt alle ytterligere retningslinjer, restriksjoner eller regler som legges ut i forbindelse med bestemte deler eller tjenester på dette Nettstedet. Alle slike ekstra retningslinjer, restriksjoner eller regler som legges ut er herved inkorporert ved referanse i Vistaprints Bruksvilkår.

1.2 Hvert tilbud av et produkt og/eller tjeneste fra Vistaprint på Nettstedet i tillegg til alle transaksjoner, bestillinger og avtaler som gjennomføres via Nettstedet, styres av Vistaprints Bruksvilkår.

1.3 Anvendelse av vilkår og betingelser fra kunden eller en tredjepart på vegne av kunden er uttrykkelig avvist og skal ikke gjelde, selv om Vistaprint ikke har spesifikt avvist dem.

1.4 Vistaprint forbeholder seg retten til å foreta endringer på dette Nettstedet i Vistaprints Bruksvilkår når som helst og uten forvarsel. Du bør se gjennom disse Bruksvilkårene hver gang til får tilgang til dette Nettstedet

2. Kontoen din

Før du kan bestille på nettet, må du ha en Vistaprint-konto som opprettes ved å fylle ut registreringsskjemaet på Nettstedet. Kunden er til enhver tid ansvarlig for hver enhver bruk av kontoen. Vistaprint har rett til å nekte enhver forespørsel gjort av deg, og å stenge kontoen din umiddelbart ved brudd på Vistaprints Bruksvilkår.

3. Salgsbetingelser

Alle våre tilbud og kampanjer er uten forpliktelse og avhenger av tilgjengelighet og bekreftelse av bestillingen. En avtale mellom deg og Vistaprint er underlagt vår godkjennelse av bestillingen, og blir dannet når du mottar bestillingsbekreftelsen på e-post.

4. Rettighetsbeskyttet materiale for begrenset bruk

4.1 Dette Nettstedet inneholder grafikk, fotografier, bilder, dokumentoppsett, kunstverk, tekst, skrifttyper, musikk, programvareverktøy samt annen informasjon (referert til her som «Innhold»). Dette Nettstedet og Innholdet er opphavsrettsbeskyttet eiendom til Vistaprint eller opphavsrettsbeskyttet eiendom til parter som Vistaprint har lisensiert slik eiendom fra. Alle rettigheter på Nettstedet og dets Innhold er forbeholdt over hele verden.

4.2 Det er strengt forbudt å beholde, kopiere, distribuere, publisere eller bruke enhver del av Innholdet, bortsett fra det som uttrykkelig tillatt i Vistaprints Bruksvilkår.

4.3 Vistaprint forbeholder seg retten til å legge til, slette eller endre enhver del av Innholdet når som helst og uten forvarsel. Alle endringer av Innholdet, enten det er gjort av deg eller Vistaprint, forblir eiendommen til Vistaprint og dets lisensgivere.

4.4 Logodesign-verktøyet på dette Nettstedet anvender et begrenset antall elementer, inkludert ikoner, skrifttyper, fargevalg og designeffekter. Vistaprint forbeholder seg retten til å bruke alle slike elementer samt gjøre alle slike elementer tilgjengelig for bruk av alle parter i fremtiden. Du oppnår ingen rettigheter eller krav på noen av de individuelle logodesignelementene ved å skape en logodesign og/eller innlemme en logodesign i ett eller flere produkter. Andre Vistaprint-kunder kan bruke designverktøyet til å lage logoer med lignende eller identiske kombinasjoner av disse elementene, og Vistaprint garanterer ikke at logoen din ikke vil ligne på logoer som er designet av andre parter. Vistaprint gir ingen garanti for at logodesigner som er laget ved hjelp av designverktøyet ikke vil krenke, eller være underlagt krav om krenkelse, av varemerket eller andre rettigheter til en tredjepart. Det er ditt eget fulle ansvar å få råd fra en advokat om logodesignen er lovlig tilgjengelig for ditt bruk og ikke krenker rettighetene til en tredjepart.

5. Bruk av Nettstedet og Innholdet

5.1 Du gis tillatelse til å få tilgang til og bruke dette nettstedet og dets Innhold i det eneste formål å lage, evaluere og bestille produkter eller tjenester utelukkende gjennom Vistaprint (referert her som «Produkter»). Ingen annen nedlasting, oppbevaring, bruk, utgivelse eller distribusjon av noen deler av Innholdet er autorisert eller tillatt. Anskaffelse av produkter fra Vistaprint gir deg ikke rett til å bruke deler av Innholdet foruten de ferdige Produktene som leveres av Vistaprint.

5.2 Du samtykker i å bruke Nettstedet på en ansvarlig måte som overholder Vistaprints Bruksvilkår samt lokale lover og regler, inkludert regler for import og eksport.

5.3 Uten begrensninger, kan ingen deler av Innholdet brukes som varemerke eller servicemerke, til pornografisk bruk, til ulovlige formål eller bruk, til å fornærme personer, til å krenke en persons rett til personvern eller publisitet eller å krenke enhver opphavsrett, varemerke, servicemerke eller andre immaterielle rettigheter til enhver person eller foretak.

5.4 Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet til å lage produkter som er støtende, ulovlige, trakasserende, ærekrenkende, truende, skadelige, obskøne eller på noen annen måte forkastelige.

5.5 Vistaprint forbeholder seg retten til, etter Vistaprints eget skjønn, å nekte å akseptere Innhold du gir til Vistaprint eller å behandle en bestilling når som helst og for enhver grunn. Vistaprint kan også avslutte sine tjenester til og/eller kundekontoer som viser seg å bruke Vistaprint til å engasjere uønskede aktiviteter eller gjøre brudd på Vistaprints Bruksvilkår. Du samtykker i at Vistaprint ikke skal ha noe ansvar av noe slag for deg eller en tredjepart som følge av slike avslag eller avslutninger.

5.6 Du er eneansvarlig for ditt bruk av Innhold i kombinasjon med andre bilder, grafikker, tekst eller andre materialer som du innlemmer i Produktene dine. Du samtykker i at du ikke vil inkludere tekst, bilder, design, varemerker, servicemerker eller annet opphavsrettsbeskyttet arbeid tilhørende en tredjepart i Produktene dine med mindre du har fått de nødvendige tillatelser til dette av eierne. Du garanterer at Produktene dine ikke krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert opphavsrett, varemerke, rett til offentlighet eller personvern, og ikke injurierer eller ærekrenker en tredjepart, og at du har alle nødvendige rettigheter eller tillatelser til å innlemme tredjepartsmateriale i Produktene dine, inkludert tredjepartsmateriale som er gjort tilgjengelig via en tredjeparts designservice som er tilgjengelig via Nettstedet.

5.7 Ved å bestille på dette Nettstedet, garanterer du at du har all nødvendig tillatelse, rett og myndighet til å legge inn bestillingen, og du autoriserer Vistaprint til å produsere Produktene på dine vegne. Du gir Vistaprint tillatelse til å kopiere, endre, distribuere, bruke, opprette derivater av og vektorisere alt innhold du har lastet opp for å kunne fullføre bestillingen din og/eller markedsføre produkter eller tjenester til deg. I tillegg garanterer du at du har de nødvendige rettighetene til å gi Vistaprint tillatelse til å kopiere, distribuere, bruke, endre, opprette derivater av og vektorisere alt opplastet innhold for å kunne fullføre bestillingen din og/eller markedsføre produkter eller tjenester til deg.

5.8 Du samtykker i at du er ansvarlig for å beskytte passordet ditt og kontrollere tilgangen til den registrerte kontoen din. Du samtykker i at du er ansvarlig for alle bestillinger som gjøres eller andre handlinger som utføres via den registrerte kontoen din.

6. Overføring av tittel

6.1 Kunden samtykker i at risikoen for tap og tittel av ethvert trykt produkt overføres til deg ved vår levering til vår transportør.

6.2 For ethvert produkt som leveres til deg i elektronisk format, samtykker du i at levering av et slikt produkt skal anses å ha oppstått enten (a) samtidig som vi overfører Produktet via e-post eller annen elektronisk kommunikasjon til kunden eller (b) samtidig som vi overfører en varsling til kunden om at Produktet er tilgjengelig for nedlastning fra Nettstedet.

7. Angrerett

7.1 Den lovfestede angreretten (eller avbestillingsretten) som gjelder for forbrukere som inngår fjernsalgskontrakter, som gir en angrerett (eller avbestillingsrett) av en kontrakt innen 14 dager etter mottak av produktene uten begrunning og uten ekstra kostnader, gjelder ikke for levering av varer laget etter forbrukerens egne spesifikasjoner eller er tydelig personliggjort.

7.2 Produktene bestilt fra Vistaprint er tilpasset av kunden, og du kan derfor ikke benytte deg av angreretten din. Med unntak av følgende ikke-tilpassbare produkter som tilbys på Nettstedet:

  • Visittkortholdere
  • Erstatningsstempelputer

For disse produktene og når du er forbruker, kan du benytte deg av angreretten fra kontrakten vi inngikk innen 14 dager etter mottak av bestillingen din uten begrunnelse. Dersom denne perioden utløper på en lørdag, søndag eller offentlig helligdag, blir den utsatt til neste virkedag. For å benytte deg av angreretten som kun gjelder for de ovennevnte produktene, vennligst send oss et brev eller bruk Kontakt oss-siden der du spesifiserer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bestillingsnummer og hvilke produkter du ønsker å returnere:

Vistaprint B.V.
Att: Kundeservice
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederland

Vi kontakter deg etter å ha mottatt forespørselen din for å bestemme om angreretten din gjelder for deg som forbruker og de involverte produktene. Vi vil også informere deg om hvordan vi ønsker at du returnerer produktene. Merk at du er ansvarlig for å velge fraktmåte og transportør. Alle returer er ditt eget ansvar og dine utgifter. Så snart vi har mottatt produktene, uskadet og i den opprinnelige forpakningen, refunderer Vistaprint umiddelbart og ikke senere enn 30 dager fra den datoen rettigheten ble utført, den betalte prisen av de returnerte produktene ekskludert den opprinnelige fraktkostnaden og kostnaden for returen av produktene.

8. Skadeerstatning

Du samtykker i å gjøre skadesløs Vistaprint samt alle parter Vistaprint har lisensiert deler av Innhold fra, og deres direktører, ledere, agenter og ansatte, mot alle krav, ansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert rimelige juridiske avgifter og utgifter som skyldes eller er relatert til (i) ditt brudd på Vistaprints Bruksvilkår eller (ii) søksmål eller krav som skyldes eller er relatert til tekst, fotografi, bilde, grafikk eller annet materiale som ikke var del av standardinnholdet på Nettstedet, og som du lastet opp eller på annen måte leverte til Vistaprint eller innlemmet i Produkter. Når det gjelder klausul (ii), samtykker du i at vi har rett til å kontrollere forsvaret til ethvert slikt søksmål eller krav.

9. Ansvarsfraskrivelse fra garanti

9.1 DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD LEVERES «SOM DET ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. DU ERKJENNER AT DRIFTEN AV NETTSTEDET KANSKJE IKKE ER FRI FOR AVBRUDD ELLER FEIL. VI BESTREBER Å GI RIKTIG INFORMASJON OM PRODUKTENE, MEN VI KAN IKKE GARANTERE AT PRODUKTBESKRIVELSENE ER KORREKTE, PÅLITELIGE ELLER FEILFRIE. REFERANSER OG LENKER TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL UAVHENGIGE SELSKAPER KAN DUKKE OPP PÅ NETTSTEDET. DISSE REFERANSENE OG LENKENE LEVERES «SOM DE ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, ENTEN UTTRYKT ELLER INNFORSTÅTT.

9.2 Noen domsmakter gir visse garantier som ikke kan ekskluderes av kontrakten («forbrukergarantier), eller kun er begrenset under visse omstendigheter, og ingenting i Vistaprints Bruksvilkår endrer disse forbrukergarantiene hvis det er ulovlig for Vistaprint å gjøre dette. Hvis forbrukergarantiene gjelder for deg, og Vistaprint ikke lovlig kan ekskludere disse forbrukergarantiene, kan Vistaprint så langt loven tillater det: (1) ekskludere eller begrense disse forbrukerrettighetene, og (2) begrense ansvaret med mulighet for Vistaprint til å gjøre det følgende: (a) når det gjelder tjenester, levering av tjenestene på nytt eller betaling av kostnaden for å få levert tjenestene på nytt, (b) når det gjelder varer, erstatning av varene eller levering av tilsvarende varer, reparasjon av varene, betaling av kostnaden for å erstatte varene eller anskaffelse av tilsvarende varer, eller betaling av kostnaden for å få varene reparert.

9.3 Vistaprints fornøydgaranti er gyldig i 10 år fra kjøpsdato. Dersom du ber om tilbakebetaling, er tiden det tar for tilbakebetalingen å komme frem avhengig av banken din. I de fleste tilfeller mottar du tilbakebetalingen innen 30 dager. Visse omstendigheter overgår Vistaprints kontroll og kan kanskje ikke dekkes av fornøydgarantien. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for: skrivefeil, tegnsetting og grammatiske feil gjort av kunden, dårlig kvalitet eller lav oppløsning på opplastede bilder, designfeil introdusert av kunden i dokumentet under etableringsprosessen, feil på brukervalgte alternativer, som valg av finish, antall eller produkttype, samt skade på produktene som oppstår etter levering til kunden. Sørg for å forhåndsvise designer nøye og rette eventuelle feil før du bestiller. Vistaprint korrekturleser ikke dokumenter laget av sine kunder før behandling.

10. Begrensning av erstatningsansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER VISTAPRINT ELLER DETS LISENSHAVERE, LEVERANDØRER ELLER FORSELGERE, ELLER LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER FOR NOEN AV DEM ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR NOEN FORM FOR SKADER SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTER, HVORVIDT VISTAPRINT ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SKADE, OPPSTÅTT AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDET ELLER MANGLENDE LEVERING AV PRODUKTER DU HAR BESTILT HOS VISTAPRINT ELLER DETS DATTERSELSKAPER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER OPPSTÅTT VED FEIL, UTELATELSE, VIRUS, FORSINKELSE ELLER AVBRUDD I TJENESTEN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VISTAPRINT HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR SKADER ELLER KONSEKVENSER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DIN UPASSENDE ELLER ULOVLIGE BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD ELLER VÅRE LEVERTE PRODUKTER ELLER TJENESTER. HVIS DU BOR I ET LAND ELLER EN STAT SOM IKKE TILLATER NOEN AV DE FOREGÅENDE UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE ELLER NOEN AV ANSVARSFRASKRIVELSENE I AVSNITTET OVER, VIL SLIKE UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, MEN KUN I DEN GRAD SLIKE UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE ER TILLATT. I SLIKE TILFELLER VIL DISSE UTELUKKELSENE ELLER BEGRENSNINGENE VÆRE BEGRENSET TIL STØRST MULIG GRAD TILLATT VED GJELDENDE LOV.

11. Tilbakemelding for Nettstedet

Alle kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding (samlet kalt «Tilbakemeldingsinformasjon») gitt til Vistaprint i forbindelse med driften av eller innholdet på nettstedet, skal leveres av innsenderen og mottas av Vistaprint på et ikke-konfidensielt grunnlag. Alle slike kommentarer, forslag og annen informasjon skal bli Vistaprints eksklusive eiendom. Ved å sende inn slik informasjon til Vistaprint, samtykker du i at du overfører og tildeler, uten ekstra kostnad, alle dine rettigheter, tittel og interesse av informasjonen, inkludert alle opphavsretter og andre immaterielle rettigheter. Du samtykker i at Vistaprint skal kunne bruke slik informasjon ubegrenset.

12. Personvern og bruk av informasjonskapsler

Vistaprint har oppgitt i sine Regler for personvern og informasjonskapsler hvordan vi samler inn, bruker, avslører, lagrer og beskytter opplysningene du sender inn til oss når du bruker Nettstedet. Disse Reglene for personvern og informasjonskapsler gjelder for hvert besøk på Nettstedet, hver bruk av våre tjenester, og alle transaksjoner og avtaler som gjøres via Nettstedet.

13. Diverse

Du må være minst 18 år eller ha tillatelse fra en forelder eller verge for å bruke dette Nettstedet. Ved å bruke dette Nettstedet representerer og garanterer du at du er minst 18 år gammel eller har denne tillatelsen. Dersom en bestemmelse i forbindelse med dette ikke kan gjennomføres av en domstol med kompetent jurisdiksjon, anses denne bestemmelsen å være modifisert i den utstrekning som er nødvendig for å tillate bestemmelsen å være begrenset, eller hvis en antatt endring ikke er tilfredsstillende i dommen av den rettssaken, skal den ugjennomførlige bestemmelsen anses å være slettet, og gyldigheten og håndhevelsen av de resterende bestemmelsene skal ikke påvirkes av dette.

14. Gjeldende lov, domsmakt og tvisteløsning

14.1 Parten du inngår kontrakt med, og leverandøren av produkter og tjenester som selges på dette nettstedet, er Vistaprint B.V, et selskap som er opprettet i henhold til nederlandsk lov og som har hovedkontor i Venlo, Nederland.

14.2 Alle spørsmål vedrørende beskyttelse, brudd eller misbruk av opphavsrettslig materiale skal reguleres i henhold til opphavsrettslovgivningen i USA. Øvrige saker som gjelder din tilgang til nettstedet eller bruken av dette, skal reguleres i henhold til lovgivningen i Nederland. Du samtykker i at FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer ikke gjelder for salg under Vistaprints Bruksvilkår.

14.3Juridiske handlinger eller prosedyrer knyttet til din tilgang til eller bruk av dette nettstedet, eller som følge av slik bruk, skal gjennomføres i Nederland. Du aksepterer domsmakten til de rettsinstanser som har sete i Amsterdam, Nederland og samtykker også i at rettssalen til disse domstolene er det korrekte møtested for denne typen juridiske handlinger eller prosedyrer. Videre samtykker du i at du ikke iverksetter juridiske handlinger eller prosedyrer som omfatter Vistaprint, og at en rettsinstans med sete i Amsterdam i Nederland ikke er et passende forum for slike juridiske handlinger eller prosedyrer.

14.4 Noen domsmakter gir visse garantier, som garanti for salgbarhet, egnethet til spesielle formål og at det ikke foreligger brudd på regler eller rettigheter. Så langt loven tillater det ekskluderer vi alle garantier. Når loven tillater det, vil Vistaprint og Vistaprints leverandører og distributører ikke være ansvarlige for tap av fortjeneste, utbytte, data, økonomisk tap eller indirekte, spesiell, betydningsfull, eksemplarisk eller straffeerstatning.

14.5 Vi erkjenner at i noen land kan du ha juridiske rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlige formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

14.6 Europakommisjonen tilbyr en nettbasert klageportal (ODR-plattform) som du finner her: http://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige til å inngå en tvisteløsningprosedyre før SGC ( det nederlandske forbrukerrådet).