Gå til Innhold
Er du en bedriftskunde? Sjekk ut dine priser uten MVA nederst på siden.

 
Godkjenn bruksvilkårTilbake til toppenVennligst les disse Bruksvilkårene nøye. Disse Bruksvilkårene råder over din tilgang og bruk av denne hjemmesiden. Ved å logge inn eller bruke denne hjemmesiden erkjenner du at du har lest, forstått og sier deg enig i å bli budet av disse Bruksvilkårene og enhver tilleggs styringsregler, restriksjoner, eller andre regler som kan bli aktuelle i forbindelse med spesielle deler eller tjenester på denne hjemmesiden. Alle slike aktuelle tilleggs styringsregler, restriksjoner, eller andre regler er herved innlemmet via referanse til dem her i disse Bruksvilkårene.Vistaprint forbeholder seg retten til å legge til forandringer til denne siden og disse Bruksvilkårene på ethvert tidspunkt uten advarsel.Du burde lese igjennom disse Bruksvilkårene hver gang du bruker dennsiden.

Du godtar at vi kan gi deg all rettslig informasjon elektronisk ved å legge den ut på hjemmesiden vår eller, dersom vi ønsker det, ved å sende deg en e-mail til den adressen du oppgav da du registrerte deg på hjemmesiden vår. Du kan trekke tilbake din godkjennelse til at vi kan kontakte deg elektronisk ved å kontakte kundeservice. Hvis du velger å trekke tilbake din godkjennelse til at vi kan kontakte deg elektronisk, kan du ikke lenger benytte brukerkontoen din.

Bilmagneter er berørt av tillegsregler og bruksvilkår som du kan finne her: Bruksvilkår for Bilmagneter .

Vistaprints hjemmesider er berørt av tillegsregler og bruksvilkår som du kan finne her: Bruksvilkår for hjemmesider

Opphavsrettbeskyttet mareriale for begrenset brukTilbake til toppenDette nettstedet inneholder grafikk, fotografier, bilder, dokumentoppsett, grafikk, tekst, fonter, musikk, programvareverktøy og annen informasjon (heretter referert til som "innhold"). Dette nettstedet og alt innhold på det er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Cimpress plc og/eller deres datterselskaper (heretter referert til som "Vistaprint"). Eventuelt tilhører opphavsrettslig beskyttet materiell samarbeidspartnere som har blitt lisensiert av Vistaprint. Alle rettigheter på dette nettstedet og innholdet på det er reservert over hele verden. Det er strengt forbudt å oppbevare, kopiere, distribuere, publisere eller bruke alt av dette innholdet, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene. Vistaprint forbeholder seg retten til å legge til, slette eller endre enhver del av innholdet når som helst uten forvarsel. Alle endringer av innholdet, enten de er utført av deg eller Vistaprint, vil fortsatt tilhøre Vistaprint og deres lisensierte selskaper.Logo-design verktøyene forsynet på denne hjemmesiden bruker et begrenset nummer av elementer, inkludert ikoner, skrifttype, farge sammensetninger, og design effekter. Vistaprint reserverer rettigheten til å bruke alle slike elementer og å gjøre alle slike elementer tilgjengelig for bruk av andre parter i fremtiden. Du erverver ikke noen rettighet eller krav til noen av de individuelle logo design elementene igjennom å lage et logo design og/eller din innlemmelse av et logo design i ett eller flere produkter. Andre Vistaprint kunder kan bruke design verktøyet for å lage logoer som har samme eller identiske kombinasjoner av disse elementene og Vistaprint garanterer ikke at din logo ikke vil ha none likheter til logoer som har blitt tegnet og brukt av andre parter. Vistaprint forsyner ingen garanti av noe slag at logo designet laget ved bruk av design verktøyet ikke vil overtre, eller være emne for rettighets overtredelse, varemerke overtredelse eller overtredelse av andre tredje part rettigheter. Det er ditt ansvar alene å skaffe juridisk råd angående ditt logo design er lovelig for deg å bruke g at det ikke overtrer rettighetene til noen annen part.Bruk av sidenTilbake til toppenYou are granted permission to access and use this Site and its Content for the sole purpose of preparing, evaluating, and ordering products or services solely through Vistaprint (referred to herein as “Products”). No other download, retention, use, publication, or distribution of any portion of the Content is authorized or permitted. Obtaining Products from Vistaprint does not entitle you to use any portion of Content apart from the ferdig Products as they are supplied by Vistaprint.Du bekrefter at du vil bruke denne hjemmesiden på en ansvarlig måte som er i full tråd med disse Bruksvilkår og dine lokale lover og regler. Uten forbehold, ingen del av innholdet kan bli brukt som et varemerke eller tjeneste varemerke, enhver pornografisk, eller ulovelig formål eller bruk, til å ærekrenke enhver person, krenke enhver persons rettighet til privatliv eller publisitet, for å overtre på enhver kopirettighet, handels navn, varemerke eller tjeneste varemerke, eller annen intellektuell eiendom rettighet eller foretak. Du bekrefter at du vil ikke bruke hjemmesiden til å produsere produkter som er offensive, ulovlige, forulempende, ærekrenkende, truende, skadelige, uanstendige, skadefro eller ellers tvilsomme. Vistaprint kan avslutte dets tjenester til kunder som bruker Vistaprint til å gjøre uønskede aktiviteter.Du har alene ansvaret for ditt bruk av innhold i kombinasjon med alle andre bilder, grafikk, tekst eller annet materiale som du inkluderer i produktene dine. Du godtar at du ikke vil inkludere noen tekst, bilder, design, varemerker, tjenestemerker eller andre kopibeskyttede verk fra noen tredjepart i produktene dine, med mindre du har skaffet nødvendig tillatelser fra eierne. Du garanterer at produktene dine ikke er i strid med rettighetene til noen tredjepart, inkludert kopibeskyttelse, varemerker, rettigheter til offentliggjøring eller personvern, at de ikke vil ærekrenke eller injuriere noen tredje part, og at du har alle de nødvendige rettighetene til bruk av tredjepartsmateriale i produktene dine, inkludert eventuelt tredjepartsmateriale som er tilgjengeliggjort via en tredjeparts designtjeneste som du får tilgang til via websiden. Ved å gjøre en bestilling på denne siden garanterer du at du har alle de nødvendige tillatelsene, rettighetene og autoriteten til å gjøre bestillingen, og at du tillater Vistaprint å produsere produktene på dine vegne. Du gir Vistaprint rett til å kopiere, endre, lage avledede verk og vektorisere alt opplastet innhold (med andre ord innhold som du har lastet opp) for å kunne fullføre bestillingen din. I tillegg bekrefter du at du har tilstrekkelige rettigheter til å tillate Vistaprint å kopiere, endre, opprette avledede verk av og vektorisere alt opplastet innhold for å kunne fullføre bestillingen din.

Du kan ikke bruke nettsiden til å sende eller bruke e-postkort på en måte som tilsvarer utsending av spam eller uoppfordrede e-poster. Du kan ikke bruke scripting- eller andre programmer til å automatisere opprettelse/utsending av e-postkort. Vistaprint forbeholder seg retten til fritt, når som helst og uten forhåndsvarsel, innføre begrensninger på hvem du kan sende et e-postkort til eller begrense antallet e-postkort du kan sende.
Du bekrefter at du er ansvarlig for å beskytte ditt passord og kontrollere tilgang til din påmeldte konto. Du bekrefter at du er ansvarlig for alle plasserte bestillinger eller andre aksjoner som er gjort igjennom din konto.Overføring av tittelTilbake til toppenKunden erkjenner at frakt vilkårene for alle trykkede produkter er FOB Shipping Point (Free On Board) og at kunden har eierskap og ansvar for pakken så fort den har blitt sendt fra Vistaprints frakt start punkt. Dette betyr at risikoen for tap og tittel for en slik artikkel går til deg så fort vi har gitt pakken til budbringer. For ethvert produkt som er gitt til kunden i et elektronisk format, kunden erkjenner at leveransen av et slikt produkt skal bli avgjort å ha skjedd enten (a) på det tidspunktet vi sendte produktet via email eller annen elektronisk kommunikasjon adressert til kunden eller (b) på det tidspunktet vi sender ut en beskjed til kunden at produktet ar tilgjengelig for nedlastning fra hjemmesiden.ErstatningTilbake til toppenDu bekrefter at du skal 'indemnify' og beskytte Vistaprint og alle parter som Vistaprint har lisens med på deler av innholdet, og deres direktører, kontorer, ansatte, imot alle krav, forpliktelser, skader, kostnader, inkludert rimelige legale avgifter og kostnader som kommer fra eller er i tråd med (i) ditt brudd på Bruksvilkårene eller (ii) ethvert søksmål, formodning eller krav som kommer fra enhver tekst, foto, bilde, grafikk eller annet materiale du brukte med dine produkter som ikke var en del av standard Side Innhold.GarantiforklaringTilbake til toppenDENNE WEBSIDEN OG DETS INNHOLD ER FORSYNET "SOM ER" UTEN GARANTI AV ETHVERT SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORHANDLER GARANTIER, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, ELLER OVERTREDELSE. DU ERKJENNER AT BRUKEN AV DENNE SIDEN KAN BLI AVBRUTT OG FEIL KAN OPPSTÅ. REFERANSER OG LINKER TIL PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL UTENFORSTÅENDE FIRMA KAN FREMSTÅ PÅ WEBSIDEN. DISSE REFERANSENE OG LINKENE ER FORSYNET "SOM ER" UTEN GARANTI AV ENHVER SORT, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT.Vistaprints fornøydgaranti gjelder i 10 år etter kjøpet ditt. Hvis du ønsker en tilbakebetaling, kan tiden det tar før pengene kommer avhenge av banken din. I de fleste tilfeller vil du motta pengene dine innen 30 dager. Visse omstendigheter er utenfor VistaPrints kontroll og kan være utenfor fornøydgarantien. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for: Stave-, tegnsettings- eller grammatiske feil gjort av kunden, dårlig kvalitet eller lav oppløsning på bilder som er lastet opp, designfeil introdusert av kunden mens dokumentet ble laget, feil i alternativer valgt av brukeren som for eksempel valg av overflate, antall, produkttype, og skader som påføres produktet etter at det har blitt levert til kunden.Gå gjennom designene dine nøye og rette eventuelle feil før du bestiller. VistaPrint sjekker ikke dokumenter laget av kunden før de går i produksjon.AnsvarsbegrensningTilbake til toppenPÅ INGET TIDSPUNKT SKAL VISTAPRINT ELLER DETS AUTORISERTE PARTNERE, LEVERANDØRER, ELLER SELGERE, DERES KONTORER, DIREKTØRER, ANSATTE, ELLER AGENTER SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR ENHVER SPESIELL, UHELL, INDIRKTE, ELLER PÅFØLGENDE SKADER AV NOE SLAG, ELLER FOR ENHVER SKADER SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE HAR OPPSTÅTT SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA, FORTJENESTE, ENTEN ELLER OM VISTAPRINT HAR BLITT RÅDFØRT OM MULIGHETEN AV SKADE, UTIFRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN ELLER OPPTREDEN TIL WEBSIDEN ELLER FEIL I Å FORSYNE PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM DU BESTILTE FRA VISTAPRINT ELLER DETS AFFILIATER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, SKADER OPPSTÅTT SOM FØLGE AV FEIL, UTELATESLE, VIRUS, FORSINKELSE, ELLER AVBRYTELSE AV TJENESTEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL VISTAPRINT HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER KONSEKVENSER OPPSTÅTT FRA ELLER KNYTTET TIL DIN UAUTORISERTE BRUK AV DENNE SIDEN ELLER DETS INNHOLD.SidetilbakemeldingTilbake til toppenAlle kommentarer, innspill, forslag, eller annen tilbakemelding (samlet under "Tilbakemelding Informasjon") gitt til Vistaprint i forbindelse med operasjonen eller innholdet på denne hjemmesiden skal bli gitt fra senderen og mottatt av Vistaprint på en ukonfidensiell basis. Alle slik tilbakemeldinger skal automatisk bli Vistaprints eksklusive eiendom. Ved å legge inn enhver slik tilbakemelding til Vistaprint, erkjenner du at du overfører og gir bort, uten kostnad, alle dine rettigheter, tittel og interesse i informasjonen, inkludert alle opphavsrettigheter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Du erkjenner at Vistaprint er deretter fri til å bruke all slik informasjon på en ubegrenset basis.Rådende lovTilbake til toppenParten du inngår kontrakt med, og leverandøren av produkter og tjenester som selges på dette nettstedet, er Vistaprint B.V, et selskap som er opprettet i henhold til nederlandsk lov og som har hovedkontor i Venlo, Nederland. Alle spørsmål vedrørende beskyttelse, brudd eller misbruk av opphavsrettslig materiale skal reguleres i henhold til Nederlands opphavsrettslovgivning. Øvrige saker som gjelder din tilgang til nettstedet eller bruken av dette, skal reguleres i henhold til lovgivningen i Nederland. Juridiske handlinger eller prosedyrer knyttet til din tilgang til eller bruk av dette nettstedet, eller som følge av slik bruk, skal gjennomføres i Nederland. Du aksepterer domsmakten til de rettsinstanser som har sete i Amsterdam, Nederland og samtykker også i at rettssalen til disse domstolene er det korrekte møtested for denne typen juridiske handlinger eller prosedyrer. Videre samtykker du i at du ikke iverksetter juridiske handlinger eller prosedyrer som omfatter Vistaprint, og at en rettsinstans med sete i Amsterdam ikke er et passende forum for slike juridiske handlinger eller prosedyrer. Noen domsmakter gir visse garantier, som garanti for salgbarhet, egnethet til spesielle formål og at det ikke foreligger brudd på regler eller rettigheter. Så langt loven tillater det ekskluderer vi alle garantier. Når loven tillater det, vil Vistaprint og Vistaprints leverandører og distributører ikke være ansvarlige for tap av fortjeneste, utbytte, data, økonomisk tap eller indirekte, spesiell, betydningsfull, eksemplarisk eller straffeerstatning. Vi erkjenner at i noen land kan du ha juridiske rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlige formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt. Europakommisjonens online plattform for alternative tvisteløsninger finnes på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.