Her får du hjelp.

Kan jeg legge til egne begivenheter i kalenderen?

Ja, det kan du. Designstudioet har en egen funksjon for dette til høyre for forhåndsvisningen. Bruk denne for å endre kalenderdatoene.

Tilpasse datoer

Gå til begivenhetsfanen for å tilpasse datoene i kalenderen. Skriv inn navnet på begivenheten og deretter datoen ved hjelp av datovelgeren som vises etter at du har klikket på feltet.

Begivenhetene du legger til, vises i den rekkefølgen de oppstår, og du kan eventuelt fjerne dem ved hjelp av sletteikonet til høyre.

NO 3-1.png Under helligdagsfanen finner du de viktigste røddagene i ditt land. Hvis du ikke ønsker å vise en helligdag på kalenderen, må du fjerne markeringen for den under denne fanen.

 

MERK: Når du har tilpasset begivenhetene dine, må du klikke på Oppdater kalenderen for å vise endringene.