Her får du hjelp.

Hvordan får jeg bildet mitt til å passe inn i malen jeg har valgt?

Du kan beskjære, rotere og strekke bildet for å få det til å passe malen:

Beskjære bildet

 1. Klikk på bildet.
 2. Klikk på Lås opp i bildeverktøylinjen hvis bildet ditt er låst.
 3. Klikk på Beskjære. Beskjær bilde-vinduet vises.
 4. Dra håndtakene i hjørnene og kantene på bildet til ønsket størrelse.
  Tips: Bruk bryteren Lås bildeformat for å opprettholde proporsjonene til bildet mens du beskjærer.

Rotere bildet

 1. Klikk på bildet.
 2. Klikk på Lås opp i bildeverktøylinjen hvis bildet ditt er låst.
 3. Klikk på Rotere i bildeverktøylinjen.
 4. Bruk glidebryteren til å stille inn rotasjonsvinkelen i grader. Du kan også angi vinkelen på graden. 

Strekke bildet 

 1. Klikk på bildet.
 2. Klikk på Lås opp i bildeverktøylinjen hvis bildet ditt er låst.
 3. Klikk på en blå prikk i hjørnet på bildet og dra det for å strekke bildet.
  Merk: avhengig av oppløsningen av bildet, kan strekking føre til at bildet ser forvrengt ut. 
 4.